• PREDSTAVLJAMO: Crveni križ općine Prozor-Rama
 • PREDSTAVLJAMO: Crveni križ općine Prozor-Rama
 • PREDSTAVLJAMO: Crveni križ općine Prozor-Rama
 • PREDSTAVLJAMO: Crveni križ općine Prozor-Rama
 • PREDSTAVLJAMO: Crveni križ općine Prozor-Rama
 • PREDSTAVLJAMO: Crveni križ općine Prozor-Rama
 • PREDSTAVLJAMO: Crveni križ općine Prozor-Rama
 • PREDSTAVLJAMO: Crveni križ općine Prozor-Rama
 • PREDSTAVLJAMO: Crveni križ općine Prozor-Rama
 • PREDSTAVLJAMO: Crveni križ općine Prozor-Rama
 • PREDSTAVLJAMO: Crveni križ općine Prozor-Rama
 • PREDSTAVLJAMO: Crveni križ općine Prozor-Rama
 • PREDSTAVLJAMO: Crveni križ općine Prozor-Rama
 • PREDSTAVLJAMO: Crveni križ općine Prozor-Rama
 • PREDSTAVLJAMO: Crveni križ općine Prozor-Rama
 • PREDSTAVLJAMO: Crveni križ općine Prozor-Rama
 • PREDSTAVLJAMO: Crveni križ općine Prozor-Rama
 • PREDSTAVLJAMO: Crveni križ općine Prozor-Rama
 • PREDSTAVLJAMO: Crveni križ općine Prozor-Rama
 • PREDSTAVLJAMO: Crveni križ općine Prozor-Rama
 • PREDSTAVLJAMO: Crveni križ općine Prozor-Rama
 • PREDSTAVLJAMO: Crveni križ općine Prozor-Rama
 • PREDSTAVLJAMO: Crveni križ općine Prozor-Rama
 • PREDSTAVLJAMO: Crveni križ općine Prozor-Rama
 • PREDSTAVLJAMO: Crveni križ općine Prozor-Rama
 • PREDSTAVLJAMO: Crveni križ općine Prozor-Rama
 • PREDSTAVLJAMO: Crveni križ općine Prozor-Rama
 • PREDSTAVLJAMO: Crveni križ općine Prozor-Rama
 • PREDSTAVLJAMO: Crveni križ općine Prozor-Rama
 • PREDSTAVLJAMO: Crveni križ općine Prozor-Rama
 • PREDSTAVLJAMO: Crveni križ općine Prozor-Rama
 • PREDSTAVLJAMO: Crveni križ općine Prozor-Rama
 • PREDSTAVLJAMO: Crveni križ općine Prozor-Rama
 • PREDSTAVLJAMO: Crveni križ općine Prozor-Rama
 • PREDSTAVLJAMO: Crveni križ općine Prozor-Rama
 • PREDSTAVLJAMO: Crveni križ općine Prozor-Rama
 • PREDSTAVLJAMO: Crveni križ općine Prozor-Rama
 • PREDSTAVLJAMO: Crveni križ općine Prozor-Rama
 • PREDSTAVLJAMO: Crveni križ općine Prozor-Rama
 • PREDSTAVLJAMO: Crveni križ općine Prozor-Rama
 • PREDSTAVLJAMO: Crveni križ općine Prozor-Rama
 • PREDSTAVLJAMO: Crveni križ općine Prozor-Rama
 • PREDSTAVLJAMO: Crveni križ općine Prozor-Rama
 • PREDSTAVLJAMO: Crveni križ općine Prozor-Rama
 • PREDSTAVLJAMO: Crveni križ općine Prozor-Rama
 • PREDSTAVLJAMO: Crveni križ općine Prozor-Rama
 • PREDSTAVLJAMO: Crveni križ općine Prozor-Rama
 • PREDSTAVLJAMO: Crveni križ općine Prozor-Rama
 • PREDSTAVLJAMO: Crveni križ općine Prozor-Rama
 • PREDSTAVLJAMO: Crveni križ općine Prozor-Rama
 • PREDSTAVLJAMO: Crveni križ općine Prozor-Rama
 • PREDSTAVLJAMO: Crveni križ općine Prozor-Rama
 • PREDSTAVLJAMO: Crveni križ općine Prozor-Rama
 • PREDSTAVLJAMO: Crveni križ općine Prozor-Rama
 • PREDSTAVLJAMO: Crveni križ općine Prozor-Rama
 • PREDSTAVLJAMO: Crveni križ općine Prozor-Rama
 • PREDSTAVLJAMO: Crveni križ općine Prozor-Rama
 • PREDSTAVLJAMO: Crveni križ općine Prozor-Rama
 • PREDSTAVLJAMO: Crveni križ općine Prozor-Rama
 • PREDSTAVLJAMO: Crveni križ općine Prozor-Rama
 • PREDSTAVLJAMO: Crveni križ općine Prozor-Rama
 • PREDSTAVLJAMO: Crveni križ općine Prozor-Rama
 • PREDSTAVLJAMO: Crveni križ općine Prozor-Rama
 • PREDSTAVLJAMO: Crveni križ općine Prozor-Rama
 • PREDSTAVLJAMO: Crveni križ općine Prozor-Rama
 • PREDSTAVLJAMO: Crveni križ općine Prozor-Rama
 • PREDSTAVLJAMO: Crveni križ općine Prozor-Rama
 • PREDSTAVLJAMO: Crveni križ općine Prozor-Rama
 • PREDSTAVLJAMO: Crveni križ općine Prozor-Rama
 • PREDSTAVLJAMO: Crveni križ općine Prozor-Rama
 • PREDSTAVLJAMO: Crveni križ općine Prozor-Rama
 • PREDSTAVLJAMO: Crveni križ općine Prozor-Rama
 • PREDSTAVLJAMO: Crveni križ općine Prozor-Rama
 • PREDSTAVLJAMO: Crveni križ općine Prozor-Rama
 • PREDSTAVLJAMO: Crveni križ općine Prozor-Rama
 • PREDSTAVLJAMO: Crveni križ općine Prozor-Rama
 • PREDSTAVLJAMO: Crveni križ općine Prozor-Rama
 • PREDSTAVLJAMO: Crveni križ općine Prozor-Rama
 • PREDSTAVLJAMO: Crveni križ općine Prozor-Rama
 • PREDSTAVLJAMO: Crveni križ općine Prozor-Rama
 • PREDSTAVLJAMO: Crveni križ općine Prozor-Rama

PREDSTAVLJAMO: Crveni križ općine Prozor-Rama

Crveni križ međunarodna je humanitarna organizacija sa sjedištem u Ženevi. Utemeljio ju je Henri Dunant. U svakoj državi postoji samo jedan nacionalni Crveni križ (koji se dijeli na gradske i općinske organizacije itd.), a nacionalna društva ujedinjuju se u Međunarodnu federaciju Crvenog križa i Crvenog polumjeseca.

Uloga je Međunarodne federacije pomaganje razvoja humanitarnih djelatnosti nacionalnih društava, koordinacija njihovim operacijama pomoći žrtvama prirodnih katastrofa (potresi, poplave, požari) te da brine za izbjeglice izvan područja sukoba. Zadatak joj je također edukacija ljudi o Pokretu.

Međunarodni pokret CK/CP čini Međunarodni odbor CK, koji je osnivačko tijelo CK. Međunarodni odbor neutralan je posrednik u oružanim sukobima i nemirima te pokušava na temeljcu Ženevski konvencije  pružiti zaštitu i pomoć žrtvama međunarodnih i građanskih ratova i unutarnjih nemira. Pokret također organizira i bolnice na otvorenom, a djelatnost mu dolazi do izražaja ponajprije u ratno vrijeme.

Foto: Crveni križ općine Prozor-Rama svim novim i jubilarnim darivateljima uručuje Zahvalnicu

Sedam temeljnih načela čine bit Pokreta. Prihvaćena su na 20. međunarodnoj konferenciji u Ženevi 1965. godine. Države su obvezne u svako doba poštovati privrženost svih sastavnih dijelova Osnovnim načelima Pokreta:

Humanost

Pokret CK/CP nastao je u želji da bez diskriminacije pruži pomoć ranjenicima na bojnom polju. Njegov cilj je zaštititi život, zdravlje i poštovanje ljudske osobe.

Nepristranost

Pokret ne pravi razliku prema klasi ili rasi pojedinaca te nastoji ublažiti njihove patnje vođen samo njihovim potrebama.

Neutralnost

Da bi sačuvao povjerenje svih, Pokret se ne opredjeljuje u raspravama vjerske, klasne, rasne ili političke prirode.

Foto: Jedna od akcija dobrovoljnog darivanja krvi u suradnji s Odjelom za transfuziologiju krvi Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

Neovisnost

Pokret je neovisan, jer nacionalna društva kao pomoćni organi humanitarnih službi svojih vlada, moraju sačuvati svoju autonomiju, kako bi mogla djelovati u skladu s načelima.

Dobrovoljnost

Pokret ne pokreće želja za stjecanjem dobiti, on je dobrovoljan.

Jedinstvo

U jednoj zemlji može postojati samo jedno društvo CK/CP i ono mora biti dostupno svima i provoditi svoju djelatnost na cijelom teritoriju.

Univerzalnost

Pokret je univerzalan, jer sva društva u njemu imaju jednak status, pomažu se i dijele jednaka prava.

Crveni križ općine Prozor-Rama

Crveni križ općine Prozor-Rama  je osnovan 2003. godine. Nalazi se u Ulici kralja Tomislava b.b. Prostorni kapacitet iznosi 95 metra četvorna unutarnjeg prostora. Problem sa kojim se CK susreće je nedostatak skladišnog prostora, tako da jedan dio robe skladišti u prostorijama JKP “Vodograd” d.o.o. Prozor-Rama. Predsjednik Crvenog križa općine Prozor-Rama je gosp. Josip Juričić a Predsjednik Skupštine je gosp. Pero Kovačević.

Stalno su uposlene četiri osobe, a osim toga imamo i volontere, njih 48, koji doprinose značaju ove organizacije. Rad Crvenog križa najvećim dijelom financira Općina Prozor-Rama, zatim idu sredstva od realiziranih projekata, sredstva od Prve pomoći i naravno raznih donacija. Ovim putem se zahvaljujem svim prvenstveno načelniku Jozi Ivančeviću koji prepoznaje rad Crvenog križa općine Prozor-Rama i daje maksimalnu podršku”, kažu u Crvenom križu općine Prozor-Rama.

Foto: Volonteri Crvenog križa općine Prozor-Rama važna su karika njegovog djelovanja 

Aktivnosti CK Prozor-Rama su sljedeće:

PRVA POMOĆ

Osposobljavanje građana za pružanje prve pomoći je tradicionalna djelatnost koju Crveni križ općine Prozor-rama provodi s ciljem pripremanja što većeg broja osoba za pružanje prve pomoći u neželjenim situacijama u svakodnevnom životu, kao i u slučaju katastrofa. Osposobljavanjem za pružanje prve pomoći Crveni križ želi potaknuti osobe na odgovorno ponašanje u cilju sprečavanja nastanka nesreća i ozljeda, doprinijeti sigurnosti zajednice i osnažiti pojedince i cijele zajednice za lakše prevladavanje štetnih posljedica nesreća i bolest. Osposobljavanje za pružanje prve pomoći Crveni križ općine Prozor-Rama provodi u skladu sa Zakonom o Crvenom križu (Službene novine Federacije BiH, broj 28/06), odnosno javnim ovlaštenjima definiranima u članu 9. tačkama 9. i 10. Zakona o Crvenom križu.

Foto: Djelatnici i volonteri Crvenog križa općine Prozor-Rama djeci i mladima demonstriraju tehnike prve pomoći i reanimaciju

DOBROVOLJNO DAVALAŠTVO KRVI

Crveni križ općine Prozor-Rama, shodno javnim ovlaštenjima iz Zakona o Crvenom križu i Zakona o krvi i krvnim sastojcima, tradicionalno i u suradnji sa Zavodom i službama za transfuziologiju na županijskom nivou, a na temelju godišnjeg plana potreba krvi, organizira akcije dobrovoljnog darivanja krvi. Plan za 2021.godinu su četiri akcije darivanja krvi, dvije za pučanstvo te dvije školske akcije.

“Po potrebi organiziramo i vanredne akcije darivanja krvi. Promocija i popularizacija dobrovoljnog, a ne ciljanog davalaštva, su jedna od osnovnih zadaća kojima se nastoje osigurati dovoljne količine krvi. Pri svakoj akciji, kao simboličnu zahvalu, Crveni križ  višestrukim dobrovoljnim davaocima krvi dodjeljuje priznanja, zahvalnice. U zadnjih 9 godina evidencije akcija darivanija krvi na području naše Općine prikupljeno je 2057 doza krvi”, rekao je Daniel Tučić, tajnik Crvenog križa općine Prozor-Rama.

Foto: Daniel Tučić, tajnik Crvenog križa općine Prozor-Rama

PRIPREMA I ODGOVOR NA PRIRODNE I DRUGE NESREĆE

Program pripreme i odgovora na prirodne i druge nesreće bavi se razvijanjem kapaciteta unutar Crvenog križa (obuku kadrova i njihovo opremanje) kako bi Crveni križ bio sposoban da u okviru svog mandata odgovori na prirodne i druge nesreće. Crveni križ općine Prozor-Rama u sistemu zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara u slučaju prirodnih i drugih nesreća realizuje aktivnosti na osnovu zakonskih odredbi i u skladu sa svojom misijom i vizijom.

Osim navedenih aktivnosti Crveni križ općine Prozor-Rama sprovodi i sljedeće aktivnosti:
 • Prijevoz djece sa poteškoćama u razvoju u školu Mostar (tri puta tjedno, po potrebi i više)
 • Podjela humanitarnih potrepština za socijalno-ugrožene osobe (hrana, higijena, pelene)
 • Podjela ortopedskih pomagala za osobe kojima je to neophodno (bolnički kreveti, inv. kolica, štake, inv. hodalice i dr.)
 • Obilježavanje tradicionalnih aktivnosti CK

“Od početka pandemije COVID-19, rad Crvenog križa se znatno povećao. Djelatnici i volonteri su bili pripravni 24 sata. Obilazio se teren, distribuirala se hrana, higijenske potrepštine, obilazile osobe koje su bile u izolaciji kojima se dostavljala hrana, lijekovi i sve što je bilo potrebno. Čak su se obavljali i telefonski razgovori sa korisnicima kojima je jednostavno trebao samo razgovor (psiho-socijalna pomoć)”, kažu iz Crvenog križa općine Prozor-Rama.

Foto: Službena vozila Crvenog križa općine Prozor-Rama kojima obavljaju sve terenske aktivnosti

Crveni križ je u ovoj godini aplicirao na pet projekata koji su upućeni Ministarstvima na Federalnoj i Županijskoj razini, a jedan projekt je apliciran ka Švicarskom crvenom križu. Do sada su realizirana dva projekta od gore navedenih. U tijeku je realizacija projekta „Tjedan solidarnosti“. Osnovni cilj aktivnosti je pružanje pomoći osobama u potrebi i podizanje svijesti javnosti o potrebama starih i socijalno-ugroženih osoba .

“Nakon “Tjedna solidarnosti” dolazi akcija darivanja krvi, koja će se održati 11. studenoga 2021.godine u prostorijama Srednje škole Prozor. U pripremi je i projekt „Promocija humanih vrijednosti“ u kojem će učestvovati volonteri CK Prozor-Rama, CK Grude i CK Sanski most. Na kraju godine još planiramo realizirati projekt pod nazivom „Božić 2021. godine”, kazao je za Ramski Vjesnik tajnik Crvenog križa Daniel Tučić uz poziv svim starim, ali prije svega novim darivateljima krvi na dobrovoljnu akciju darivanja krvi u studenom.

Izvor: Crveni križ općine Prozor-Rama

 

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar