Produžetak roka za prijavu projekata neformalnih grupa mladih u općini Prozor-Rama

Produžetak roka za prijavu projekata neformalnih grupa mladih u općini Prozor-Rama

Omladinska banka je program čiji je cilj povećati učešće mladih u procesima lokalnog razvoja ruralnih sredina kroz dodjelu bespovratnih novčanih sredstava projektima koje pokreću i vode neformalne grupe mladih.

 

Fondacija Mozaik u suradnji sa 31 općinom u BiH podržava rad Omladinskih banaka Bosanska Krupa, Bosanski Petrovac, Bugojno, Brod, Cazin, Goražde, Kladanj, Konjic, Lopare, Odžak, Pelagićevo, Petrovo, Prozor-Rama, Živinice, Modriča, Mrkonjić Grad, Šekovići, Tešanj, Usora, Vukosavlje, Zvornik, Doboj Jug, Gornji Vakuf-Uskoplje, Kotor Varoš, Kozarska Dubica, Novi Grad, Novi Travnik, Srbac, Šipovo, Zavidovići i Žepče.

Omladinskom bankom Prozor-Rama uz podršku Fondacije Mozaik i Općine Prozor-Rama upravlja deset članova odbora, mladi od 15 do 30 godina koji su izabrani na javnom pozivu i educirani da vode program malih grantova i koji imaju ulogu na osnovu prioriteta i potreba mladih, da raspisuju konkurse i odlučuju o financiranju projekata neformalnih grupa mladih u općini Prozor-Rama.Fond Omladinske banke za projekte neformalnih grupa mladih u općini Prozor-Rama

Fond za projekte mladih u 2014. godini iznosi 11.250 KM koji zajednički osiguravaju Fondacija Mozaik od USAID-a i Općine Prozor-Rama.

Omladinska banka Prozor-Rama ima otvoren poziv za prijedloge projekata od 5.3. do 25.4.2014. godine.Tko može podnijeti prijedlog projekta Omladinskoj banci Prozor-Rama?

• Neformalne grupe mladih od 15 do 30 godina (minimum pet mladih osoba mora biti aktivno uključeno u pripremu i realizaciju projekta) koji žive na području općine Prozor-Rama;

• Oni koji imaju ideje i sposobni su da poboljšaju uvijete života mladih u sredini u kojoj žive;

• Mladi koji su aktivni i imaju volju, prijatelje i druge koji su spremni da zavrnu rukave i urade nešto za sebe i svoju zajednicu.Šta Omladinska banka podržava?

• Projekte koji se realizuju na području općine Prozor-Rama i imaju za cilj jačanje suradnje i poboljšanje života mladih na bilo koji način;

• Originalne, zanimljive i korisne projekte koje potiču druge mlade da se uključe i budu aktivni članovi sredine u kojoj žive;

• Projekte koje odgovaraju lokalnim potrebama i imaju uticaj na lokalnu zajednicu, a posebno ruralne sredine;

• Posebno podržavamo projekte iz oblasti: informiranje mladih i participacija; omladinski rad i organiziranje; zdravstvena zaštita; socijalni položaj; omladinsko poduzetništvo; kultura i obrazovanje; mobilnost i slobodno vrijeme mladih, te zaštita životne sredine.

• Prihvaćamo prijedloge projekata koji:-imaju jasnu ideju, cilj i plan realizacije;-imaju određeno mjesto, vrijeme i trajanje projekta;-ispunjavaju kriterije (tko/šta) za podršku iz fonda Omladinske banke;-imaju jasno definiran  i točan budžet;-su predati prije isteka roka za prijavljivanje.Šta Omladinska banka ne podržava?

• Projekte sa primarno humanitarnom svrhom i projekte pojedinaca, nevladinih organizacija, udruženja, političkih partija i javnih institucija;

• Projekte koji pozivaju na bilo koji oblik nasilja i diskriminacije i promoviraju alkohol, droge ili nezdrav način života;

• Plaće i honorare za članove neformalne grupe koji realizuju projekat;

• Troškove tehničke opreme neophodne za realizaciju projekta koji su veći od 30% od traženog iznosa od Omladinske banke;

• Projekte čija je realizacija aktivnosti u toku ili su već financirani od Fondacije Mozaik i Općine Prozor-Rama.Koliki je maksimalni iznos podrške Omladinske banke Prozor-Rama po projektu?

• Omladinska banka Prozor-Rama će podržavati projekte u iznosu od 500 KM do 2.000 KM.Obavezni doprinos neformalne grupe mladih!

• Neformalna grupa mora osigurati od preduzeća, organizacija, institucija ili građana doprinos (novčani, materijal ili usluge) za projekat u najmanje istom iznosu koji traži od Omladinske banke Prozor-Rama.Kako, kome i kada podnijeti prijedlog projekta?

• Zainteresirani mladi mogu prijaviti projekte putem web stranice: www.omladinskabanka.ba

• Popunjavanje aplikacije uz koju prilažete prateću dokumentaciju (skenirana/uslikana: potvrde/dokaze o    obezbijeđenom doprinosu drugih subjekata za projekat), trebate izvršiti on-line najkasnije    do 25.04.2014.  godine do 12 sati po lokalnom vremenu. 


Šta nakon prijave prijedloga projekta?

Najkasnije do 1.5.2014. godine ćete biti obavješteni da li je vaš projekat prošao prvi krug selekcije i bićete pozvani na intervju sa članovima odbora Omladinske banke. Intervjui će biti održani od 1. do 20.5.2014. godine u prostorijama općine Prozor-Rama. Ukoliko vaš projekat ne bude prošao prvu selekciju bićete obavješteni o razlozima ovakve odluke odbora Omladinske banke Prozor-Rama.Kada saznajete konačnu odluku Omladinske banke o podršci i kada počinjete sa realizacijom projekta?

Omladinska banka Prozor-Rama će vas obavijestiti o konačnoj odluci o podršci vašem projektu najkasnije do 31.5.2014. godine.

Predviđeno je da se svi podržani projekti realizuju u periodu od 15.6. do 30.9.2014. godine. 
 

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar