Program, teme i predavači na Međunarodnom znanstveno stručnom skupu „Rama 1968. Od iseljavanja do integracije“

Program, teme i predavači na Međunarodnom znanstveno stručnom skupu „Rama 1968. Od iseljavanja do integracije“

Kako smo već ranije najavljivali u petak, 7. prosinca 2018. godine održava se Međunarodni znanstveno-stručni skup u povodu 50. obljetnice izgradnje hidroakumulacije Ramsko jezero i prisilnog iseljavanja Ramljaka.

Donisimo popis tema, predavača i satnicu pojedinih predavanja kako bi posjetitelji prilagodili svoje obveze i pratili određena predavanja.

9,00 – Uvodni pozdravi

9,30 – 11 Predavanja:

 • M. Pavličević/I. Šarčević – Geografski smještaj, položaj, stanovništvo i gustoća naseljenosti općine Prozor-Rama
 • M. Pavličević – Geomorfološka slika Rame
 • A. Kasumović – Mikroprostor i modernizacija: planovi Zemaljske vlade u Sarajevu za gradnju brane na Rami i Doljanki početkom 20. stoljeća
 • I. Bradić – Osvrt na neka društveno-politička i ekonomska pitanja i probleme vezane za izgradnju HE Jablanica i HE Rama i na aktivnosti Skupštine općine Prozor na njihovom rješavanju
 • H. Čolić/M. Cvjetković – Izgradnja HE Rama i raseljavanje domicilnoga stanovništva povodom njezine izgradnje
 • I. Bradić – Znanstveni pristup razmatranju pitanja i problema uzrokovanih izgradnjom HE Rama – Studija slučaja (Case Study)
 • I. Lučić – Slika okoliša u hidroenergetskim projektima Neretve i Rame ili kako „izravnati“ sve vode ovoga svijeta
 • T. Kupusović – Može li umjetno jezero privući veći broj stanovnika od broja onih koji su se morali iseliti da bi bilo izgrađeno?

11,00 – 11,30 – Pauza

11,30 – 13,00 Predavanja

 • J. Beljo – Iščezlo i zaboravljeno poljoprivredno bilje Rame
 • S. Ivanković/J. Beljo – Stočarstvo Rame u prošlosti i sadašnjosti
 • T. Ćorić – Hercegovačko planištarenje na Ljubuši od druge polovine XX. Stoljeća do danas
 • R. Škrijelj/L. Lukić Bilela/S. Šuljak/S. Đug – Ihtiofauna Rame, Ramskog i Jablaničkog jezera
 • P. Sudar – Selidbe naroda u Bibliji
 • I. Šarčević – Ostati ili odseliti? Pastoralno-teološke implikacije progona i iseljavanja na primjeru Knjige Jeremije proroka

13,00 – 13,30 – Diskusija

15,00 – 16,30 – Predavanja

Ivić – Iseljavanje iz Rame u drugoj polovini 20. stoljeća

 • P. Crnjac – Sociološki aspekti migracije Ramljaka u drugoj polovici 1960-tih godina zbog izgradnje HE Rama i njihove integracije u novi zavičaj
 • A. Jeličić – O iseljenim Ramljacima i gastarbajterima
 • M. Rotim – „Bijele udovice“ – uloga supruge u ramskoj gastarbajterskoj obitelji
 • M. Topić – Paralele između stare Rame i nove kulture življenja
 • T. Brković – Organizacija vjerskog života, osnivanje župe Rumboci i izgradnja novih filijalnih crkva u župi Rama Šćit nakon izgradnje HE Rama 1968. godine
 • N. Šarčević – Od Poljana i Biffela do Vekića i Dolića

16,30 – 17,00 – Pauza

17,00 – 18,00 – Predavanja

 • A. Mlakić/Z. Stojanović – Školstvo u Prozor-Rami
 • Z. Stojanović – Pošta u Prozor-Rami
 • J. Juričić/J. Ivančević – Socio-ekonomska kretanja u Prozoru-Rami 2008.-2017. i mogućnosti demografske obnove
 • M. Dragić – Mitski svijet Rame u kontekstu europske mitologije

18,00 – 18,30 – Diskusija

19,00 – PREDSTAVLJANJE ZBORNIKA RADOVA

 

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar