PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA MLADIH – NAJAVA INFO DANA

PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA MLADIH – NAJAVA INFO DANA

Iz Općinske Službe za razvoj, poduzetništvo, obrt i financije napominju da će se u srijedu, 15.5.2019. u dvorani HE Rama sa sa početkom u 12.00 h održati info dan po po Programu zapošljavanja i samozapošljavanja mladih.
Kroz info dan će biti prezentirano:
– radna verzija Javnog poziva po Programu zapošljavanja i samozapošljavanja mladih u općini Prozor – Rama, sa kriterijima ocjenjivanja projekata, i
– načini za pokretanje vlasitog biznisa.
Prihvatljive sugestije i prijedlozi sa info dana biti će uvrštene u konačni oblik Javnog poziva.
Mladi koji razmišljaju o pokretanju vlastitog posla pozvani su na info dan gdje mogu steći bolji uvid u ovaj oblik poticanja poduzetništva u općini Prozor – Rama i donijeti kvalitetniju odluku o eventualnom pokretanju vlastitog posla.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar