Pronađeni su jedno pored drugoga pokriveni  vrećama i  ocu  je uho odsječeno

Pronađeni su jedno pored drugoga pokriveni vrećama i ocu je uho odsječeno

Probudila me detonacija i izašao sam iz kuće. Odmah je na mene bačena ručna bomba. Vidio sam trojicu sa zelenim beretkama i viču Alahu ekber. Stajali su 50 metara od mene.

Svjedok je također  kazao da je čuo kako je cijelom akcijom zapovjedao Sefer Halilović a da je kasnije čuo i da je tu bio i Enver Buza.

Na današnjem Glavnom pretresu u suđenju Enveru Buzi za počinjene zločine na Uzdolu 14. rujna 1993. godine kada su pripadnici Armije BiH ubili 29 civila hrvatske nacionalnosti,  svjedočila su dva svjedoka te je pročitana jedna izjava svjedoka koji je u međuvremenu preminuo.

Tužiteljstvo je izvelo najprije svjedoka Katu Marić koja je rođena 1946. godine u Uzdolu, a sa obitelji živi u Donjoj Vasti. U rujanskom zločinu u  Uzdolu su stradali Katini roditelji Ivka i Mijo Rajič. Ivka je bila nepokretna 9 godina.

Kata Marić je tijekom svjedočenja kazala: „Svaki dan sam išla na Uzdol i nosila hranu roditeljima. Mater je bila nepokretna 9 godina, a otac joj je bio uvijek tu da joj nešto pomogne, doda čašu vode.“ O događajima 14. Rujna 1993. Kata je kazala: „Ujutro oko 6 sati probudila me pucnjava i činilo mi se da dolazi sa svih strana. Meni se činilo da najviše dolazi sa strane škole na Ceru. Govorila sam sebi „Bože šta je ono?.“

U daljnjem svjedočenju Kata je kazala kako je pristigla susjeda i pitala za Matu. Ona joj je odgovorila da je on na Kominu. Tu je bila linija. Vidjela je sina kada je došao s Komina i pitala je šta je s njezinim roditeljima. Sin joj je odgovorio da je sve pobijeno.  Također je kazala da su roditelji Ivka i Mijo Rajič najprije sahranjeni u Prozoru, a kasnije su preneseni na Uzdol.

Na svjedočenje Kate Marić obrana Envera Buze nije imala pitanja.

Drugi svjedok Tužiteljstva bio je Fabijan Ratkić, rođen 1955. godine u Uzdolu i stalno je nastanjen na Uzdolu u zaseoku Križ. Fabijanovi roditelji Kata i Martin Ratkić su ubijeni  tijekom tog napada na Uzdol.

Tijekom svjedočenja svjedok Fabijan Ratkić je o napadu A BiH na Uzdol  rekao: „Probudila me detonacija i izašao sam iz kuće. Odmah je na mene bačena ručna bomba. Vidio sam trojicu sa zelenim beretkama i viču Alahu ekber. Stajali su 50 metara od mene. Kako sam ranjen uspio sam pobjeći niz selo, a odatle na Krančiće gdje su mi bili žena i djeca odakle su me prebacili u bolnicu u Rumboke gdje sam smješten.“

O tome  što se dogodilo na Uzdolu i njegovu zaseoku Križ Fabijan je saznao od žene Dragice koja mu je došla u posjet u bolnicu u Rumboke.

„Kate i Martin nađeni su tek drugi dan u stričevu podrumu. Pronađeni su jedno pored drugoga pokriveni  vrećama i  da je ocu uho odsječeno.“ Kazao je Fabijan o tome kako mu je žena opisala što se dogodilo na Uzdolu.

Na pitanje o tome tko je napdao Uzdol Fabijan je kazao da je bilo riječ o Prozorskom samostalnom bataljonu kojim je zapovjedao Enver Buza. Također je kazao da je čuo kako je cijelom akcijom zapovjedao Sefer Halilović a da je kasnije čuo i da je tu bio i Enver Buza.

U daljnjem izvođenju dokaza pročitana je Izjava svjedoka Blaža Ratkića koji je preminuo 2009. godine.  Blaško (Blaž) je dao  izjavu Ministarstvu sigurnosti BiH 2006. godine. U toj izjavi Blaško je naveo kako je sa suprugom Sofijom i sinovima Matom i Kazom živio u selu Križ. Tog kobnog 14. rujna 1993. godine uspio je sa suprugom Sofijom pobjeći iz kuće u kukuruze, a odatle na Krančiće pa u Prozor. Na putu do Prozora susreo je pripadnike HVO-a koji su išli u pomoć na Uzdol. Sve o pokolju na Uzdolu  saznao je taj dan te  i  za brata Martina i njegovu suprugu Katu. Blaško je tek 2-3 dana nakon masakra na Uzdolu uspio ponovno doći do svoje kuće.

Slijedeća rasprava zakazana je za 20.06.2017. godine.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar