Proračun Općine Prozor-Rama za 2015. godinu

Proračun Općine Prozor-Rama za 2015. godinu

Na temelju članka 5, 19, 24. Zakona o Proračunima-Budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine («Sl. novine Federacije BiH», broj:19/06,76/08, 5/09, 32/09, 51/09, 9/10, 36/10, 45/10, 25/12) —i članka 19. Statuta općine Prozor-Rama prečišćeni tekst («Sl.glasnik općine Prozor-Rama br. 3/01) na prijedlog Načelnika općine, Općinsko vijeće Prozor-Rama na sjednici od ____________. god. d o n o s i
 
PRORAČUN OPĆINE PROZOR-RAMA ZA 2015. GODINU 

I.OPĆI DIO
Članak 1.
Proračun općine Prozor-Rama za 2015. godinu sastoji se od:
PRIHODI 11.438.300,00 KM
RASHODI 11.438.300,00 KM
 

Članak 2.
Prihodi i rashodi po grupama utvrđuju se u bilanci prihoda i rashoda za 2015.godinu.
Cijeli dokument možete preuzeti na slijedećem linku PRORAČUN
 

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar