Prozor-Rama : Nastavlja se izgradnja vodovoda

Prozor-Rama : Nastavlja se izgradnja vodovoda

Naselja po obodu Ramskog jezera koja nisu bila uključena u dosadašnji dio projekta vodosnabdjevanja uskoro će postati gradilišta za konačno rješavanje snabdjevanja vodom. Ured za razmatranje žalbi odbacio je žalbu na odabir izvođača radova na dovršetku izgradnje sustava vodoopskrbe naselja po obodu Ramskog jezera i time omogućio potpisivanje ugovora i skori početak radova.
 
Nakon što je 2011. godine pušten u uporabu vodovod za dio naselja po obodu Ramskog jezera, po projektu koji je do tada trajao već dvadesetak godina, nastavljeni su radovi kojima je cilj u cijelosti riješiti pitanje snabdjevanja pitkom vodom dovođenjem priključka do svake kuće u naseljima obuhvaćenim projektom. 
 
Od tada do danas nastavljena je izgradnja vodovoda, pa voda za piće iz izvorišta Krupić napaja stanovnike sve većeg broja ramskih naselja.


Zbog donedavno neriješenih imovinsko pravnih odnosa i drugih problema jedan dio ramskih naselja nije bio obuhvaćen izgradnjom vodovodne mreže. Uz rješavanje problematike smještaja bazena i trasa cjevovoda, odlučeno je taj preostali dio radova financirati iz kreditnog aranžmana kojega je općina Prozor – Rama ugovorila s Europskom investicijskom bankom.


Natječaj koji po tom osnovu raspisan kao javni poziv za izvođenje radova obuhvatio je izgradnje vodosprema Jaklići 2, Mluša i Kovačevo polje, glavnog cjevovoda i preostale sekundarne mreže za naselja Kovačevo polje, Mlušu, Ploču, Jakliće, Rumboke i Varvaru.


Nakon provedene procedure izbora najpovoljnijeg ponuđača uslijedila je žalba Uredu za razmatranje žalbi koja je usporila dalje procedure i odgodila potpisivanje ugovora.


Ipak, Ured za razmatranje žalbi je odbio kao neosnovanu žalbu žalitelja i potvrdio raniji izbor izvođača Putovi d.o.o. Grude kao najpovoljnijeg ponuđača za te radove. Time je otklonjena najveća prepreka za nastavak radova. U narednih nekoliko dana uslijediti će konačno potpisivanje ugovora vrijednog 1.091.289 KM s odabranim izvođačem o izvođenju radova, nakon čega će otpočeti i radovi.


Poslije projekta kojim se planira rekonstrukcija vodovodne i kanalizacijske mreže za grad Prozor, ovo je drugi uspješno pripremljeni javni poziv za korištenje sredstava EIB-a po velikom projektu: „Dovršetak izgradnje sustava vodoopskrbe naselja po obodu Ramskog jezera i sanitacija uže gradske zone u općini Prozor – Rama".


U narednom periodu očekuju se postupci za javne nabavke projektiranja, poslije toga i izgradnje, vodovoda za naselja Družinovići, Šlimac, Lapsunj, Ometala, Gmiće, Paljike, Borovnicu, priopćeno je na službenoj stranici općine Prozor-Rama.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar