• Radovi na izmjeni krova zgrade za nova radna mjesta
  • Radovi na izmjeni krova zgrade za nova radna mjesta
  • Radovi na izmjeni krova zgrade za nova radna mjesta
  • Radovi na izmjeni krova zgrade za nova radna mjesta
  • Radovi na izmjeni krova zgrade za nova radna mjesta
  • Radovi na izmjeni krova zgrade za nova radna mjesta
  • Radovi na izmjeni krova zgrade za nova radna mjesta
  • Radovi na izmjeni krova zgrade za nova radna mjesta
  • Radovi na izmjeni krova zgrade za nova radna mjesta
  • Radovi na izmjeni krova zgrade za nova radna mjesta

Radovi na izmjeni krova zgrade za nova radna mjesta

  1. Kako je i najavila tvornica tekstila „Rama-tex“ d.o.o. sa Gračaca priprema prostorije za prijem novih radnika.

S ciljem stvaranja uvjeta za otvaranje novih radnih mjesta općina Prozor-Rama je uvela sustav poticaja. Tekstilna tvornica „Rama-tex“ Gračac je vlastitim sredstvima i tim poticajnim sredstvima općine uposlila 120 osoba.  Kako poslovanje ove tvornice napreduje tako se otvaraju mogućnosti za nova upošljavanja. Stoga je tvornica kupila od „Dekorative“ dio zgrade s okolnim zemljištem kako bi dio proizvodnje prebacila sa Gračaca u Prozor i zaposlila novih 50 radnika.

Nakon izvršene kupovine uslijedilo je unutarnje čišćenje tvorničke hale. U utorak, 14. 03.2017.  započeli su radovi na izmjeni krova kako bi hala bila adekvatna za rad.

Rekonstrukcija krova obuhvaća više od 3000 četvornih metara, a vrijednost radova je oko  70.000,00 KM. Predviđeno je da ovi radovi traju tridesetak dana nakon čega će se nastaviti sa unutarnjim uređenjem.

Nakon što budu završeni radovi na uređenju prostora uslijedit će izmještanje dijela strojeva i radnika sa Gračaca te proširenje pogona za 50 novih radnika.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar