• Raspisan natječaj za dovršenje zgrade općine
  • Raspisan natječaj za dovršenje zgrade općine

Raspisan natječaj za dovršenje zgrade općine

Općina Prozor-Rama ušla je u izgradnju nove zgrade općine. Nova zgrada će imati sve potrebne uvjete za optimalan rad službi i vijećnicu za sastanke vijeća i druge vrste javnih sastanak. Danas je načelnik dr. Jozo Ivančević pokrenuo postupak javne nabave za “Dovršetak izgradnje objekta zgrade Općine u Prozoru”.

Postupak javne nabave provest će se u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavama BiH. Sredstva za predmetnu nabavu osiguravaju se u Proračunu Općine za 2016. godinu.

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 1.709.401,70 KM /bez PDV-a.

Za realizaciju ove Odluke zadužena je Služba za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti, imovinsko pravne poslove i katastar nekretnina općine Prozor – Rama. Posebnim rješenjem će se formirati povjerenstvo za provedbu postupka predmetne nabave.

Kriterij dodjele ugovora je prema Zakonu o javnim nabavama najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude.

Nakon objave ovog natječaja zasigurno će po mnogim društvenim i drugim mrežama započeti rasprava o tome kako je ovo suvišan posao i da je trebalo novac uložiti  u zapošljavanje. Općina Prozor-Rama je općina koja daje najviše i najbolje poticaje za sve one koji žele stvarati nova radna mjesta. Uništene tvornice se ne mogu vratiti, ali je općina potpuno otvorena za sve kreativne projekte koji će doprinijeti razvoju.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar