Raspisan natječaj za dovršenje zgrade općine

Raspisan natječaj za dovršenje zgrade općine

Općina Prozor-Rama ušla je u izgradnju nove zgrade općine. Nova zgrada će imati sve potrebne uvjete za optimalan rad službi i vijećnicu za sastanke vijeća i druge vrste javnih sastanak. Danas je načelnik dr. Jozo Ivančević pokrenuo postupak javne nabave za “Dovršetak izgradnje objekta zgrade Općine u Prozoru”. Postupak javne…

Pročitajte više
Ukradu milijardu maraka godišnje

Ukradu milijardu maraka godišnje

O korupciji koja je rak rana naše države piše Dnevni list u današnjem izdanju, 19.02.2016. Dobro je znati koliko nas uzimaju političari na državnoj razini. Nema ni političke stranke ni političara koji neće javno reći da je korupcija rak rana ove zemlje i da se mora dotući „udarcima u glavu“,…

Pročitajte više