Ukradu milijardu maraka godišnje

Ukradu milijardu maraka godišnje

O korupciji koja je rak rana naše države piše Dnevni list u današnjem izdanju, 19.02.2016. Dobro je znati koliko nas uzimaju političari na državnoj razini.

Nema ni političke stranke ni političara koji neće javno reći da je korupcija rak rana ove zemlje i da se mora dotući „udarcima u glavu“, ali kada to treba konkretno pokazati onda se „razbježe“. Dobar dokaz je što nacrt novog državnog zakona o javnim nabavkama stoji u ladicama zajedno sa 18 amandmana iako je još u lipnju prošle godine upućen Parlamentu BiH.
Kako saznajemo, Europska unija i SAD žestoko su pritisnuli bh. vlasti da usvoje novi zakon i potpuno su im suzili prostor za „vrludanje“.

Kršenje zakona

Prema svim procjenama, godišnje se u BiH oko četiri milijarde maraka  utroši na javne nabavke roba i usluga, a od te sume „nestane“ oko milijardu KM, zapravo završi u privatnim džepovima. Inače, više od 3.000 organa u BiH bavi se ugovaranjem javnih nabavki.
Aktualni Zakon o javnim nabavkama usvojen je 2014. godine i pored silnih upozorenja da su njegova rješenja jako loša i da samo potiču korupciju, odnosno legaliziraju mahinacije, zloupotrebe,  krađu i otimačinu ogromnog novca.
Relevantne analize pokazuju da je prošle godine svega 25 posto javnih nabavki provedeno putem otvorenih i transparentnih procedura. Iz nevladine organizacije „Tender“ poručuju da se stiglo do kritične tačke – Agencija za javne nabavke BiH i Ured za razmatranje žalbi za više od godinu dana nisu podnijeli nijednu prijavu zbog dokazanih malverzacija i prevara „iako je drugostupanjski kontrolni organ donio više od 200 rješenja u korist onih koji su se žalili zbog nezakonitosti“.
Kakav će biti novi zakon, kakva će rješenja ponuditi, teško je u ovom trenutku reći. Izvjesno je jedno – svih 18 amandmana na nacrt, a većinu su podnijele nevladine organizacije,  sasvim su precizni kada je riječ o uvođenju reda u oblasti javnih nabavki.

Nova rješenja

Prema nekim informacijama, parlamentarci ih neće moći „pomnožiti s nulom“ upravo zbog  pritiska EU i SAD, zapravo njihovog oštrog zahtjeva da su u cijelom tom sektoru primijene međunarodni standardi i pravila.
Jedan od amandmana zahtijeva da se apsolutno svi oglasi obavezno objavljuju na portalu Agencije za javne nabavke BiH sa svim podacima i da se javne nabavke bez tendera mogu obavljati samo u posebnim slučajevima i uz pismenu suglasnost Agencije koja mora biti javno priopćena. Traži se također da svi organi koji ugovaraju poslove obavezno na kraju godine podnesu detaljan izvještaj o radu.
Jedno od amandmanskih  rješenja je i da sankcije za nezakonitosti izriče Ured za razmatranje žalbi i da se drastično povećaju novčane kazne. Prema važećim propisima, za kršenje postupka javnih nabavki nadležni su sudovi za prekršaje, a novčane kazne su simbolične i ne prelaze 1.500 maraka!
Zahtijeva se i odredba po kojoj će ponuđači imati pravo na potpuni uvid u cijeli postupak i dokumentaciju i da ugovarač plaća kaznu ako se utvrdi njegova krivica u postupku. Prema propisima koji su sada na snazi, ugovarač, iako zna da je kriv, ima pravo na podnošenje žalbe, a u međuvremenu može da obavlja javnu nabavku kako hoće.
Nevladine organizacije svojim amandmanima traže i ukidanje diskrecionog prava ugovarača da određuje koji dobavljač ima pravo da se javi na tender i da vještački spušta cijene.

Svjetski prvak u tajnim nabavkama

– Bosna i Hercegovina je svjetski prvak u tajnim nabavkama. Od četiri nabavke u javnom sektoru čak tri se obavljaju mimo našeg znanja. Oni koji pune proračune u Bosni i Hercegovini uglavnom ne znaju i neće nikada otkriti kako je potrošen njihov novac kojim se plaćaju nabavke roba i usluge u javnim institucijama. Proces koji se inače zove javne nabavke, u našoj zemlji doveden je do besmisla. Takozvane javne nabavke u većini slučajeva provode se metodom “pregovarački postupci bez objave u javnosti”. Praktično, to znači da se direktor javnog poduzeća, škole ili rukovodilac neke javne institucije unaprijed dogovori s dobavljačem i po cijeni uvećanoj i po nekoliko puta nabavi robu ili usluge za svoje poduzeće, školu, instituciju. I, sve to po zakonu. Aktualni Zakon o javnim nabavkama omogućava korisnicima javnih sredstava da milijarde javnih sredstava troše bez ikakve odgovornosti i korumpiraju sustav, kazao je Eldin Karić, direktor ACCOUNT-a.

Piše: M. Osmović

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar