REVIZIJA: Negativna ocjena za Elektroprivredu

REVIZIJA: Negativna ocjena za Elektroprivredu

Dodaje se kako tenderska dokumentacija za nabavku autohtone riblje mlađi/ribe za poribljavanje ribolovnih zona voda sliva rijeke Neretve nije sačinjena.

Elektroprivreda BiH dobila je negativnu ocjenu za svoje poslovanje, objavio je Ured za reviziju institucija u FBiH. Kako je navedeno u izvještaju, na datum bilansa nije izvršena procjena umanjenja vrijednosti sredstava u dijelu ulaganja u zavisna društva, iskazanih u iznosu od 414.803.402 KM, i investicija u tijeku u iznosu od najmanje 30.516.693 KM, na kojima nije bilo promjena u 2020. godini, kao ni u prethodne dvije godine (od kojih je najznačajnija investicija u HE Vranduk: 21.952.783 KM).

To, navode revizori, može imati za posljedicu da je nadoknadivi iznos sredstava manji od njihove knjigovodstvene vrijednosti, odnosno da su sredstva i financijski rezultat za 2020. godinu precijenjeni

Dodaje se kako društvo nije izvršilo procjenu očekivanih kreditnih gubitaka za date avanse zavisnim društvima – rudnicima u iznosu od 61.144.842 KM, koji su stariji od 365 dana što može imati za posljedicu da su za ovaj iznos rashodi podcijenjeni, a imovina (potraživanja) i financijski rezultat precijenjeni.

”Vrijednost sudskih sporova koji se vode protiv Društva iznosi 35.938.852 KM. Ta vrijednost ne uključuje arbitražni postupak konzorcija Strabag AG Austrija i Končar d.d. Zagreb u iznosu od 20.076.947 EUR. Društvo je procijenilo da arbitražno vijeće neće donijeti odluku do kraja 2021. godine, zbog čega nije izvršilo rezerviranja po ovom sporu”, navedeno je, između ostalog, u izvješću.

Na poziciji investicija u tijeku iskazana su ulaganja u iznosu od 84.956.692 KM za izgradnju Bloka 7 Termoelektrane Tuzla, na osnovu Odluke Vlade FBiH od 8. 3. 2010. godine.

”Realizacija predmetnog Ugovora obustavljena je uslijed obavještenja Izvođača o odustajanju podizvođača za isporuku turbine, kotla i generatora. S obzirom na to da Društvo ne pristaje na ponuđena alternativna rješenja, skrećemo pažnju na potrebu hitnog rješavanja statusa ove investicije u skladu sa zaključenim ugovorom, čije odgađanje može prouzrokovati štetu i dodatne troškove za Društvo kao nositelja aktivnosti”, navodi se.

JPElektroprivreda BiH_Izvjestaj-Konacni_20210930

Dodaje se kako društvo nije u skladu s planiranom dinamikom realiziralo aktivnosti na implementaciji projekata SCADA/DMS/OMS, VE Podveležje i HE Janjići, zbog: nekompatibilnosti operativnog sistema sa virtualizacijskom platformom postojećeg data centra, nemogućnosti osiguranja dozvola za pojedine dionice telekomunikacijske infrastrukture, nepravovremenog dobivanja potrebnih suglasnosti nadležnih institucija, složenih procedura evaluacije pristiglih ponuda za ključnu opremu u skladu sa smjernicama kreditora, kašnjenja u izradi idejnog projekta, neispunjavanja kriterija iz tenderske dokumentacije i sl., a koji su za posljedicu imali plaćanje taksi na nepovučena sredstva u iznosu od 417.538 KM.

Poribljavanje ribolovnih zona nije sačinjeno u skladu sa Zakonom

Dodaje se kako tenderska dokumentacija za nabavku autohtone riblje mlađi/ribe za poribljavanje ribolovnih zona voda sliva rijeke Neretve nije sačinjena u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i podzakonskim propisima, niti su postupci pokrenuti blagovremeno, što je za posljedicu imalo da nisu provedeni za 2020. godinu. ”Zbog toga Društvo nije osiguralo nesmetano poribljavanje kako nalaže Zakon o slatkovodnom ribarstvu. Društvo je uslijed nerealizacije ovih nabavki za razdoblje od 2016. do 2018. godine, zbog sudskih presuda i Sporazuma sa ribolovnim udruženjima, u 2020. godini iskazalo troškove u iznosu od 734.600 KM”, navedeno je.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar