Roditeljima 250 KM za upis djece u prvi razred osnovne škole

Roditeljima 250 KM za upis djece u prvi razred osnovne škole

Jučer, 17. 6. 2014. godine, u prostorijama HE Rama održana je 18. Sjednica Općinskog vijeća Prozor-Rama na kojoj je bilo prisutno dvadeset vijećnika. Odmah na početku sjednice došlo je do izmjene Dnevnog reda, tako da su nove točke Dnevnog reda glasile: Točka 2. Prednacrt Izmjene i dopune Regulacijskog plana Centar Prozor, točka 3. Prijedlog odluke o pristupanju izradi Regulacijskog plana Pograđe i Šćit. Obje ove točke su kasnije vijećnici prihvatili, kao i Prijedlog Odluke o pristupanju i izradi izmjene i dopune Prostornog plana općine Prozor-Rama.
 
Vijećnici su primili na znanje i sljedeće informacije: Informacija o stanju gospodarstva i oblasti zapošljavanja u općini Prozor – Rama, Informacija o realizaciji Programa poticaja za zapošljavanje u općini Prozor – Rama, Informacija o stanju naplate koncesijske naknade u općini Prozor – Rama, Informacija JU Centar za socijalni rad o stanju u oblasti socijalne zaštite građana.

Usvojen je tako i Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi, kojom se oslobađaju plaćanja komunalne naknade prostori u kojima se ne odvija nikakva djelatnost. Ono što je najvažnije za naglasiti jest i činjenica da je danas usvojen Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine novčane naknade za djecu upisanu u prvi razred osnovne škole. Svi roditelji koji upisuju djecu u I. razred osnovne škole moći će računati na novčanu naknadu u visini od 250,00 KM.

Vijećnici su prihvatili isto tako i Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa izgradnja – rekonstrukcija ulice Dive Grabovčeve u Prozoru, kao i Izvješće o zimskom održavanju lokalnih i nekategoriziranih putova na području općine Prozor – Rama, sezona 2013/2014. Primili su na znanje i Informacije proračunskih korisnika (13) o korištenju proračunskih sredstava u 2013. godini, te su još usvojili i Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijenos suosnivačnog udjela nad Sveučilištem u Mostaru, te Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Upravnog vijeća Doma zdravlja „Rama" ispred Osnivača.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar