• Skupština JKP „Vodograd“ osnovala javno građevinsko poduzeće JP „KOMGRAD“ d.o.o. Prozor-Rama
  • Skupština JKP „Vodograd“ osnovala javno građevinsko poduzeće JP „KOMGRAD“ d.o.o. Prozor-Rama
  • Skupština JKP „Vodograd“ osnovala javno građevinsko poduzeće JP „KOMGRAD“ d.o.o. Prozor-Rama
  • Skupština JKP „Vodograd“ osnovala javno građevinsko poduzeće JP „KOMGRAD“ d.o.o. Prozor-Rama

Skupština JKP „Vodograd“ osnovala javno građevinsko poduzeće JP „KOMGRAD“ d.o.o. Prozor-Rama

Skupština JKP „Vodograd“ Prozor-Rama na sjednici koja je održana 16. svibnja 2019. godine osnovala je javno poduzeće koje će se uglavnom baviti građevinskim radovima.

Na Skupštini JKP „Vodograd“ koja je održana u četvrtak, 16. svibnja 2019. godine u zgradi poduzeća u Prozoru, raspravljalo se o  godišnjem izvještaju poslovanja za 2018. godinu, zatim o raspodjeli dobiti društva. Razmatran je i usvojen plan poslovanja za ovu godinu.  Doonesena je i odluka o izboru ovlaštenog revizora.

Svakako su najzanimljivije točke  bile koje su se odnosila na osnivanje novog javnog poduzeća. Zbog povećanja obima poslova i sve većih potreba za novim građevinskim zahvatima Skupština je donijela odluku o formiranju novog javnog poduzeća koje će se uglavnom baviti izvođenjem građevinskih radova.

Odlukom o osnivanju novog poduzeća osnovano je javno poduzeće koje će obavljati građevinske poslove,  a naziv poduzeća je JP ” KOMGRAD ” d.o.o. Prozor-Rama.  Za direktora poduzeća imenovan  je Dario Ćališ, magistar građevine.

Otvaranjem ovog poduzeća stvaraju se  mogućnosti za nova radna mjesta i obavljanje većeg kapaciteta građevinskih radova na prostoru općine Prozor-Rama, a i šire.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar