Slijedi nova revizija svih branitelja

Slijedi nova revizija svih branitelja

Nakon godinu dana prepucavanja u Parlamentu Federacije BiH oko Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji Vlada FBiH je prihvatila tri amandmana koje je podnio Klub zastupnika HDZ-HNS u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH.

Iz Vlade su kazali kako je prvim amandmanom izmijenjen članak 8. i propisuje da će revizorski tim za koordinaciju izvršiti kontrolu svih uvjerenja na temelju kojih su ostvarena prava za ove osobe ili članove obitelji.

Ponovno o fiskalizaciji

Na ovaj način bilo bi izbjegnuto različito tumačenje i selektivna primjena u provedbi ove odredbe. Ovo bi omogućilo jednakost i istovjetnu primjenu na sve pripadnike OS ( HVO, Armije RBiH i MUP-ovi) pa je ova izmjena nužna da bi se ove osobe dovele u isti položaj, bez obzira na vrijeme ostvarivanja prava, pripadnost postrojbi i svojstvo korisnika prava, kazali su iz Vlade nakon održane sjednice.

Drugim i trećim amandmanom predviđeno je da objavu podataka iz jedinstvenog registra treba regulirati posebnim zakonom koji treba uskladiti sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka u BiH, jer je Agencija za zaštitu osobnih podataka u BiH na ove odredbe dala negativno mišljenje sa detaljnim obrazloženjem. Također je rečeno kako podaci iz jedinstvenog registra trebaju biti dostupni svim razina vlasti u Federaciji.

Na sjednici koja je održana u Mostaru usvojen je i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim sustavima koji je u primjeni od 1. siječnja 2010.

Zakonom se uređuje, između ostalog, pitanja evidentiranja i kontrole prometa putem fiskalnih sustava gdje je obveza evidentiranja svakog pojedinačno ostvarenog prometa preko fiskalnih uređaja za svaku osobu koja je upisana u odgovarajući registar za promet dobara i pružanje usluga klijentima, osim izuzetih djelatnosti.

Također, izmjenama i dopunama zakona se usklađuju novčane kazne s novim Zakonom o prekršajima i propisuju dodatne obveze i nove kaznene odredbe za proizvođače/zastupnike, servisere i obveznike. Posebno se ove obveze odnose na proizvođače/zastupnike kojim se, između ostalog, propisuje obveza da za vrijeme trajanja registracije neprekidno osiguraju garanciju poslovne banke s klauzulom “bez prigovora” u visini od 300.000 KM, što predstavlja sredstvo osiguranja za ispunjenje svih obveza propisanih zakonom.

Novac za eksproprijaciju

Značajna informacija stigla je jučer za mještane Neuma jer je Vlada usvojila informaciju o potrebi osiguranja sredstava za eksproprijaciju za izgradnju ceste Neum – Stolac i izrazila opredjeljenje da za ove namjene iz tekućih rezervi za ovu godinu osigura 700.000 KM. Na narednoj sjednici bi ova odluka trebala biti usvojena.

Jučer je Vlada produžila do kraja godine primjenu Odluke o provedbi mjera za smanjenje troškova električne energije domaćinstvima za obitelji koje primaju najniže mirovine i koje su u stanju socijalne potrebe.

Vlada je prihvatila informaciju o stanju izvršenja odluka Ustavnog suda BiH i Ustavnog suda Federacije BiH. S ciljem izvršenja odluka ovih sudova iz kojih proizlaze obaveze izmjene zakonodavstva u određenoj oblasti, zadužena su federalna ministarstva da u okviru svojih nadležnosti hitno predlože izmjene zakona u skladu sa stavovima izraženim u odlukama. Premijer je preuzeo obavezu da od Parlamenta zatraži što hitnije usvajanje izmijenjenih zakona. Usvojeno je i na desetine kadrovskih odluka.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar