Što imaju zajedničko ramski gvardijan i Željko Komšić?

Što imaju zajedničko ramski gvardijan i Željko Komšić?

2016., netom pred lokalne izbore, za gvardijana na Šćitu došao je fra Andrija Jozić. Njegovi ga fratri i većinom nisu izabirali, a on je ipak postavljen, te ih predstavlja. Njegovi će fratri sutra opet birati, a pitanje je hoće li i izabrati gvardijana kojeg žele. Ne podsjeća li to neodoljivo na ‘nelegitimnog’ člana Predsjedništva Bih Željka Komšića?

Jozić je 2016. dobio podršku jedne trećine svojih fratara, a dvije trećine su izabrale nekog drugog. Preciznije, sa samo osam glasova postao je gvardijan, dok to nije postao fra Miljenko Petričević, koji je imao glasove 17 fratara.

Grubo je zanemarena volja ramskih fratara, a na čelo samostana postavljen fra Andrija. Kako i zašto nikada nismo dobili odgovor, premda je Republikainfo o tome iscrpno pisala i još onda slala upite Provinciji Bosne Srebrene.
Ovih dana o gvardijanu su pisali i mediji u Hrvatskoj, a u kontekstu neotvaranja Doma za stare na Šćitu, a koji su Jozićevi prethodnici gradili zajedno s općinom, a sve je stalo po njegovu dolasku. Nacional piše, a i lokalna vlast u Rami to smatra, da je igrač jedne politike, te da stopira otvaranje doma koji je djelomično financirala i Vlada RH.

Potvrđivao je to nekim svojim potezima i on sam. Primjerice u samom finalu zadnje kampanje u habitu se potpisao na plakat HDZ-a BiH. Sam Jozić opetovano, kako medijima u Hrvatskoj, tako i BiH odbija dati izjave na ovu temu. Nije se pojavio ni na sjednici Općinskog vijeća u Prozor-Rami kada se javno progovaralo o ovoj temi.

Nije problematiku Doma stavljao ni pred kapitul fratara. Tako je i na samom kraju sjednice Općinskog vijeća održane 30. svibnja donesen i usvojen zaključak kojim se traži od  Humanitarne organizacije „Kuća mira“  Franjevačkog samostana Rama Šćit, kao suosnivača JU  Dom za stare i nemoćne osobe “Rama” Šćit, da kroz sazivanje svojih nadležnih tijela raspravi i donese konkretne zaključke kojima se deblokira sadašnje stanje i samim time zaustavi propadanje objekta i samog projekta u cijelosti.

U obrazloženju ovog zaključka se navodi kako je OV Prozor-Rama u ulozi suosnivača o ovoj  problematici raspravljalo na više sjednica te donijelo zaključke koji su išli u pravcu rješavanja nastale problematike te upućivalo drugom suosnivaču HO “Kuća mira” o čemu nije dobilo nikakve odgovore.

 

 

Premda u širem kontekstu posve nebitan, kapitul u samostanu u kontekstu Prozor-Rame biti će iznimno bitan u ovoj sredini, jer će se svakako odraziti i na problematiku Doma za stare, koji je završen, ali već tri godine zjapi prazan.

(K.S.P/Republikainfo.com)

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar

Marketing