• ŠTO NAM DONOSI STATISTIKA PROZORSKO-RAMSKIH ŽUPA ZA 2017. GODINU?
 • ŠTO NAM DONOSI STATISTIKA PROZORSKO-RAMSKIH ŽUPA ZA 2017. GODINU?
 • ŠTO NAM DONOSI STATISTIKA PROZORSKO-RAMSKIH ŽUPA ZA 2017. GODINU?
 • ŠTO NAM DONOSI STATISTIKA PROZORSKO-RAMSKIH ŽUPA ZA 2017. GODINU?
 • ŠTO NAM DONOSI STATISTIKA PROZORSKO-RAMSKIH ŽUPA ZA 2017. GODINU?
 • ŠTO NAM DONOSI STATISTIKA PROZORSKO-RAMSKIH ŽUPA ZA 2017. GODINU?

ŠTO NAM DONOSI STATISTIKA PROZORSKO-RAMSKIH ŽUPA ZA 2017. GODINU?

Unatoč nesigurnosti koju sa sobom donose usporedbe statističkih podataka, ipak će za našu malu općinsku prozorsko-ramsku katoličku zajednicu biti od velike važnosti usporediti podatke o stanju duša iz prošle 2017. sa stanjem duša u 2012. godini (navedeni u zagradama). Cilj usporedbe objavljenih podataka iz te dvije godine o broju rođenih, krštenih, krizmanih, vjenčanih, umrlih te o broju domaćinstava/obitelji, o ukupnom broju duša/vjernika katolika nije jadikovati nad postojećom situacijom, nego vidjeti je li je moguće poboljšati. I, kako?

 

Rama-Šćit Rumboci Gračac Doljani Prozor Uzdol
Rođeni/kršteni 19 (32) 13 (15) 12 (15) 3 (4) 34 (56) 4 (0)
Vjenčani 30 (25) 9 (7) 7 (6) 1 (0) 20 (24) 2 (4)
Umrli 25 (32) 18 (22) 17 (15) 3 (9) 24 (29) 5 (9)
Broj obitelji 578 (605) 333 (345) 283 (291) 91 (92) 982 (967) 123 (114)
Broj vjernika 2204 (2695) 1311 (1494) 965 (1029) 226 (246) 3613 (3988) 345 (331)
Broj prvopričesnika 20 10 (26) 9 (15) 0 (0) 42 (51) 0
Broj krizmanika 41 41 (48) 20 (25) 7 (0) 72 (137) 6
Broj predškol. djece 69 (93) 41 (71) (56) (56)
Broj učenika osnovne škole 160 144 (163) 88 (98) (20)
Broj srednjoškolaca 132 70 (120) 48 (57) (10)
Broj studenata 93 49 (45) 32 (8)
Zaposleni  u BiH 161 (140)
Zaposleni izvan BiH 94 (139)
Broj umirovljenika 182 (184)
Broj momaka i djevojaka 136/84 103 (107) (65/30)
Broj samačkih obitelji (s 1 članom) 58 50 (38) 44 (28)          (32)
Broj samačkih obitelji (s dva člana) 115 58 (43) (25)

 

Analizirajući gore navedene podatke vidjet ćemo što se dogodilo s ramskim katolicima u posljednjih pet godina:

 • Užupi Rama-Šćit susrećemo se s padom ukupnoga broja vjernika i to za gotovo 500 : s 2695 u 2012. na 2204 u prošloj godini, zatim s padom broja rođenih/krštenih s 32 (muških 15, ženskih 17) na 19 (muških 10, ženskih 9), prvopričesnika s 26 u 2016. na 20 ove godine. Istina, broj vjenčanja se povećao s 25 na ukupno 30, uz napomenu da je u župi Rama Šćit vjenčano samo 5 parova. Ostalo su bili navještaji.

Prema istim podatcima u župi Rama-Šćit u prošloj 2017. bilo je ukupno 578 obitelji, od toga 126 na području filijale Orašac, zatim 160 učenika (na Orašcu 36), 132 srednjoškolca (na Orašcu 24), studenata 93 (na Orašcu 10), samačkih obitelji 58 (na Orašcu 14) te obitelji samo s dva člana 115 (na Orašcu 28).

 • U župi Rumboci situacija nije ništa bolja. U odnosu na 2012., broj obitelji se smanjio s 345 na 333, a broj vjernika s 1494 na 1311. Smanjio se i broj krštenih s 15 (7/8) na 13 (8/5), prvopričesnika s 26 (17/9) na 10 (7/3), krizmanika sa 73 u 2011. na 41 (27/14) u 2017.Kao i u drugim ramskim župama i u Rumbocima je u prošloj godini bilo više navještaja (19) negoli u župi sklopljenih brakova (7).

Također, u navedenome razdoblju 2012-2017. smanjio se i broj predškolske djece  s 91 na 69, osnovnoškolaca sa 163 na 144, srednjoškolaca sa 120 na 70 dok se broj studenata povećao s 45 na 49.

U istome razdoblju smanjio se i broj momaka sa 164 na 136, dok se broj cura povećao s 80 u 2012. na 84 u 2017.

Nažalost, povećao se i broj samačkih obitelji: od 38 u 2012. na 50 u 2017.,kao što se povećao i broj obitelji sa samo dva člana: s 43 na 58.

 • U navedenome petogodišnjem razdoblju (2012-2017) u župi Prozor ukupan broj vjernika smanjio se za 375: s ukupno 3988 na 3613. U istome razdoblju smanjio se i broj rođenih/krštenih s 56 na 34, prvopričesnika s 51 na 42, krizmanika sa 137 na 72 te vjenčanih s 24 na 20. Zanimljivo, smanjio se broj umrlih s 29 na 24, a povećao broj obitelji, s 967 na 982 obitelji.
 • Kao i za župu Prozor, tako i za župu Uzdol imamo jako malo podataka. U odnosu na 2012. bilježimo povećanje broja krštenih kao i broja obitelji s 114 na 123 te broja vjernika s 331 na 345, uz smanjenje broja vjenčanih s 4 na 2 vjenčanja. Smanjio se i broj umrlih s 9 u 2012. na 5 u 2017.
 • U župi Gračac smanjio se broj obitelji s 291 u 2012. na 283 u 2017., broj vjernika: s 1029 na 965 kao i broj rođenih/krštenih s 15 na 12, prvopričesnika s 15 na 9, krizmanika s 25 na 20, predškolske djece sa 71 na 41, osnovnoškolaca sa 98 na 88, srednjoškolaca sa 57 na 48. U 2017. u župi su bila 32 studenata.Povećao se broj vjenčanja (za jedno) kao i broj umrlih (za dvoje). Župna statistika bilježi i povećanja broja zaposlenih s područja župe Gračac u Bosni i Hercegovini za 21 osobu, ali smanjenje broja zaposlenih izvan BiH: sa 139 na 94.Broj umirovljenika je ostao gotovo isti : 182 u odnosu na 184 kao i broj neoženjenih i neudanih: 103 u 2017. u odnosu na 107 u 2012. Na području župe žive 44 samačke obitelji. Kao posebnost, u izvještaju se navodi da prošle godine nitko nije odselio iz župe.
 • U župi sv. Ilije u Doljanima situacija je sljedeća:na području župe živi 91 obitelj te 226 vjernika. Kršteno je troje, krizmano sedmero djece, dok za prvu pričest nije bilo djece. Fra Ivan navodi da je vjenčan samo jedan par, ali je župa obaviještena o 26 vjenčanja osoba koje su iz Doljana. Umrlih je bilo troje.

 

Nakon ovih poraznih statističkih podataka koji, barem kad je riječ o demografskoj situaciji, ne nude nikakvu bolju perspektivu, osim perspektivu pukoga preživljavanja onih starijih koji su još (pre)ostali u Rami da bi u njoj bili pokopani, teško je davati bilo kakve optimistične prognoze? Bilo bi ih moguće dati kada bi se promijenile nabolje ne samo opće društvene, gospodarske, a nadasve političke nestabilne prilike u okruženju općine Prozor-Rama, nego i prilike unutar prozorsko-ramske političke zajednice. Za njezinim jedinstvom ne treba težiti – neće ga biti moguće postići – nego za konsenzusom oko temeljnih društvenih vrijednosti.

 

Ivan Markešić

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar