Studijsko putovanje proizvođača voća i poljoprivrednih savjetodavaca

U suradnji sa Američkom agencijom za međunarodni razvoj (USAID) i Švedske međunarodne razvojne agencije (Sida) u sklopu projekta FARMA koji potpomažu razvoju poljoprivrednog i prerađivačkog sektora, organizirano je studijsko putovanje proizvođača voća i poljoprivrednih savjetodavaca.

Terenska obuka u kojoj je učestvovalo trideset proizvođača, odrađena je u prvom dijelu na poljoprivrednom dobru Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Sarajevo u mjestu Butmir-Ilidža na kojem su zasađena ogledna polja bobičastog voća.

 
Na ovom polju zasađeno je oko 80 raznih sorti bobičastog voća, predavač je bio mr. Adnan Maličević asistent sa fakulteta, koji je upoznao naše proizvođače o svim sortama i načinu uzgoja a pogotovo o malini Polka koja je najviše zastupljena u našoj općini.

U drugom dijelu obuka je provedena u Ilijašu na zasadu jabuke, kruške i trešnje čija je površina zasada oko 17 ha. Sa ovim terenskim radom zaokružili smo potpunu obuku proizvođača voća u teorijskom i praktičnom dijelu; priprema zemljišta, odabir sortimenta i sadnica, sadnja i gnjojidba, zaštita voća, rezidba i navodnavanje čime su proizvođači stekli potpunu obuku za primjenu svih agrotehničkih mjera u svom voćnjaku.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar