Sud BiH – Baotić osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 13 godina

Sud BiH – Baotić osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 13 godina

SARAJEVO, 3. studenog (FENA) – Vijeće Odjela I za ratne zločine Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine u krivičnom predmetu protiv optuženog Mate Baotića, nakon održanog pretresa pred vijećem Apelacionog odjeljenja, izreklo je presudu kojom je optuženi Mato Baotić proglašen krivim za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva.

Optuženi Mato Baotić je prooglašen krivim što je za vrijeme rata u BiH i oružanog sukoba između Vojske Republike Srpske (VRS) i Hrvatskog vijeća obrane (HVO), u periodu od početka maja 1992. godine do kraja septembra 1993. godine, u svojstvu komandira II odjeljenja Vojne policije 106. brigade HVO-a, na području općine Orašje, postupao suprotno pravilima Međunarodnog humanitarnog prava.

– Na taj je način, kršio odredbe člana 3. stav 1. točke a) i c) Ženevske konvencije o zaštiti civilnih lica za vrijeme rata od 12.08.1949. godine i Dopunskog protokola II iz 1977. godine, tako što je sam ili zajedno s drugim njemu poznatim pripadnicima HVO-a, učestvovao i nečovječno postupao prema civilima, kršeći pravila međunarodnog prava. To se dešavalo za vrijeme oružanog sukoba između Hrvatskog vijeća obrane i Vojske Republike Srpske, čime je počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. u vezi sa članom 22. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije – navodi se.

Sud je optuženom Mati Baotiću izrekao kaznu zatvora u trajanju od šest godina, te uzimajući u obzir kao utvrđenu ranije izrečenu kaznu zatvora u trajanju od deset godina, za počinjeno krivično djelo po presudi Suda BiH od 09.12.2016. godine, Sud ga je osudio na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 13 godina.

Vrijeme koje je optuženi Mato Baotić proveo u pritvoru uračunat će se u izrečenu kaznu zatvora.

– Na osnovu odredbe člana 284. tačka c) ZKP BiH, optuženi Mato Baotić oslobođen je optužbe da je počinio krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 144. KZ SFRJ – saopćeno je iz Suda BiH.

Vijeće Apelacionog odjeljenja donijelo je rješenje prema kojem osuđeni Mato Baotić ostaje u pritvoru koji, prema ovom rješenju, može trajati do upućivanja na izdržavanje kazne, a najduže do isteka trajanja kazne izrečene pravosnažnom presudom Suda BiH od 03.11.2017. godine.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar