• Tko je odgovoran i za koje ceste na području općine Prozor-Rama
 • Tko je odgovoran i za koje ceste na području općine Prozor-Rama
 • Tko je odgovoran i za koje ceste na području općine Prozor-Rama
 • Tko je odgovoran i za koje ceste na području općine Prozor-Rama
 • Tko je odgovoran i za koje ceste na području općine Prozor-Rama
 • Tko je odgovoran i za koje ceste na području općine Prozor-Rama
 • Tko je odgovoran i za koje ceste na području općine Prozor-Rama
 • Tko je odgovoran i za koje ceste na području općine Prozor-Rama
 • Tko je odgovoran i za koje ceste na području općine Prozor-Rama
 • Tko je odgovoran i za koje ceste na području općine Prozor-Rama
 • Tko je odgovoran i za koje ceste na području općine Prozor-Rama
 • Tko je odgovoran i za koje ceste na području općine Prozor-Rama
 • Tko je odgovoran i za koje ceste na području općine Prozor-Rama
 • Tko je odgovoran i za koje ceste na području općine Prozor-Rama
 • Tko je odgovoran i za koje ceste na području općine Prozor-Rama
 • Tko je odgovoran i za koje ceste na području općine Prozor-Rama

Tko je odgovoran i za koje ceste na području općine Prozor-Rama

Često postavljeno pitanje je tko je zadužen ili u čijoj su nadležnosti ceste na području općine Prozor-Rama. Stoga smo tražili informacije od općinske službe za prostorno uređenje. Dobili smo detaljne informacije o tome tko je odgovoran za koju cestu i kartu svih cesta na području općine Prozor-Rama. Dobro je ovo znati da bi se primjedbe i pohvale za održavanje i uređenje cesta uputile na pravu adresu.

 

Cestovnu mrežu Općine čine magistralna cesta M-16.2, regionalne ceste R-418a i R-418b, a sve ostalo su lokalne i nekategorizirane ceste.

 

Magistralna cesta Gornji Vakuf-Uskoplje – Prozor – Jablanica za koju je odgovorna Federacije BiH

Magistralna cesta M16.2 (Bugojno – Gornji Vakuf/Uskoplje – Prozor/Rama – Jablanica) prolazi smjerom sjeverozapad – jugoistok (Sičaja – Makljen – Prozor – Gračanica – Gračac – Slatina – brana HE Jablanica) i ima dužinu od 31.2 km i širinu kolnika od 6 do 7 m. Na dijelovima kroz grad i preko prijevoja Makljen ima dodatnu traku za spora vozila kao i jedan kružni tok. Elementi trase su prilagođeni terenskim uvjetima, tako da su mjestimično loši. Kolnik je asfaltni.

Za rekonstrukciju i održavanje ove ceste nadležno je Federalno ministarstvo prometa i veza odnosno javno poduzeće JP Ceste d.d. F BiH

Za regionalne ceste odgovorna je Hercegovačko-neretvanska županija

Regionalna cesta R-418a (Mokronoge – Ravno – Prozor/Rama) prolazi smjerom Zapad – Istok (Ravno – Varvara – Rumboci – Jaklići – Ripci – Podborsko raskižje – Ometala – Prozor i spaja se na kružnom toku sa magistralnom cestom M-16.2) tako da ima dužinu od 23.9 km i širinu kolnika od 4.5 do 6 m. Elementi trase su različiti na pojedinim dionicama, tako da su pojedine dionice ceste rekonstruirani a ostale dionice uglavnom loše. Ova cesta prolazi kroz gusto naseljena mjesta tako da je od velikoga značaja za našu općinu.

Regionalna cesta R-418b (Prozor/Rama – Menjik – Solakova Kula – Bilići), prolazi smjerom zapad – istok (Prozor odnosno od magistralne ceste M16.2 kod naselja Krča – Dobroša – Mejnik – Here – Mednik – Šćipe – Pajići), ima dužinu od 27,40 km i u nastavku je ceste R418. Na prvom dijelu od Prozora do Herske krivine, ova cesta je rekonstruirana, tako da ima osnovnu širinu asfaltnog kolnika od 5 m. Dužina ovog dijela je 11,50 km. Na drugom dijelu, od Herske krivine preko Mednika, pa do Rike (pored Kuta) cesta je makadam, a kolnik je širine 3 m. Dužina ovog dijela je 5 km. Na trećem dijelu, od Rike do Šćipa ova cesta je rekonstruirana, tako da ima osnovnu širinu asfaltnog kolnika od 3,5m. Dužina ovog dijela je 2,7 km. Na četvrtom dijelu od Šćipa do granice Općine (kod sela Pajići), cesta je samo grubo probijena. Dužina ovog dijela je 8,2 km.

Ministarstvo prometa i komunikacija HNŽ/K odnosno Javna uprava za ceste HNŽ/K je nadležno za održavanje regionalne  ceste

Za lokalne i nekategorizirane ceste nadležna je općina Prozor-Rama

Lokalne i nekategorizirane ceste čine ostatak cesta na prostoru općine koje sačinjavaju mrežu cesta u dužini od cca 250 km. Ove ceste povezuju, naselja, sela i zaseoke sa regionalnim, magistralnim cestama i gradom. Za održavanje ovih cesta nadležna je Općina Prozor-Rama.

Foto: Karta cesta na području općine Prozor-Rama

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar

Marketing