Tržište rezanog duhana poraslo za 30 posto

Tržište rezanog duhana poraslo za 30 posto

 Katastrofalne poplave koje su za zahvatile BiH u svibnju 2014. predstavljale su povod za izvanredno revidiranje projekcija prihoda od neizravnih poreza navodi se u analizi Uprave za neizravno oporezivanje koju je izradio Odjel za makroekonomsku analizu.

Prema ovoj analizi očekuje se da će se negativni efekti poplava na naplatu prihoda dijelom ublažiti povećanjem prihoda na duhan, kao rezultat primjene nove trošarinske politike, navodi se u analizi.

Polazeći od godišnjih makroekonomskih projekcija procijenjena neto naplata prihoda od neizravnih poreza za 2014. godinu iznosi 4.976,7 mil KM, što je za 1,9% više od ostvarenja u 2013. godini.

Obzirom da je rast neto naplate PDV-a u na početku godine de facto umjereniji nego što ukazuju mjesečni izvještaji, da će dijelom biti neutraliziran rastom povrata u narednom razdoblju, te uzimajući u obzir projekcije rasta ekonomije i potrošnje, Odjeljenje očekuje da će naplata prihoda od PDV-a u 2014.g. iznositi 3.145,8 mil. KM, što je za 1,4% više nego u 2013.godini.

Projekcija prihoda od carina za 2014. godinu iznosi 224,1 mil. KM, a temeljena je na tekućim trendovima naplate i projekciji rasta uvoza. Prihodi od putarine očekuju se u iznosu od 291,1 mil. KM, a njihova projekcija, pored tekućih trendova naplate, uzima u obzir i prognoze relevantnih realnih makroekonomskih pokazatelja

Projekcija prihoda od trošarina za 2014. godinu iznosi 1.297,1 mil. KM, što je za 2,4% više od ostvarenog iznosa u 2013. godini. Najviša stopa rasta projektirana je kod trošarina na pivo (zbog efekata naplate dugova iz prethodnog razdoblja), ali, s obzirom na mali ponder u ukupnim trošarinama, ova vrsta prihoda doprinosi apsolutnom rastu trošarina svega 15,2 posto.
Na razini godine očekuje se rast prihoda i od trošarina na naftu i bezalkoholna pića, dok se kod ostalih kategorija trošarina (kava, alkohol) zbog negativnih trendova očekuje pad naplate

Najveći dio projektiranog apsolutnog rasta trošarina u 2014. godini potiče od očekivanog rasta prihoda od trošarina na duhan.Odjeljenje očekuje rast prihoda od trošarina na duhan za 2014. po stopi od 3,1 posto.
Rast tržišta rezanog duhana

Promatrajući kretanja na tržištu duhana koja prethode trenutku prelaska na novu trošarinsku politiku, u prvih šest mjeseci vrijednost regularnog tržišta rezanog duhana je porasla za 29%. Indikativno je da je regularno tržište domaćeg duhana poraslo čak za 71,2%, dok se tržište uvezenog duhana smanjilo za 8,2%.

Porast evidentiran kod domaćeg duhana predstavlja gomilanje zaliha pred povećano oporezivanje rezanog duhana, ali i potencijalni izvor porezne evazije, s obzirom da je kontrolu kod prelaska na novi režim oporezivanja teško efikasno provesti zbog velikog broja obveznika.

Evidentiran je i ogroman porast uvoza papirića za savijanje cigareta, pogotovo za strojnu proizvodnju cigareta, što je kontradiktorno konstantnom smanjenju oporezivane domaće proizvodnje cigareta, navodi se u analizi UNO-a.

dnevno.ba

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar