U Federaciji BiH policijski sat od sutra od 21 do 5 ujutro, dopuštena okupljanja za samo 20 osoba

U Federaciji BiH policijski sat od sutra od 21 do 5 ujutro, dopuštena okupljanja za samo 20 osoba

Novom naredbom Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva naređuje se ograničavanje kretanja na cijelom teritoriju FBiH od 21 sat do 5 sati ujutro.

U narednom periodu smanjuje se i dopušteni broj ljudi na okupljanjima na 20 ljudi kako u zatvorenom tako i na otvorenom prostoru.

Ovim odredbama prilagođene su i mjere koje važe za ugostiteljske objekte te se i kod njih smanjuje broj dopuštenih mjesta u zatvorenom prostoru na 20, a dozvoljavaju se samo sjedeća mjesta uz držanje distance.

Izuzeto od ovoga kazalištima i kinima dopušta se održavanje predstava i projekcija za najviše 70 osoba, uz poštivanje epidemioloških preporuka.

U ugostiteljskim objektima i to samo na otvorenom (terasama) dozvoljava se upotreba i konzumacija nargila, uz obaveznu primjenu jednokratnog nastavka i crijeva.

Ovom naredbom će se kantonalnim kriznim štabovima naložiti donošenje strožijih odredbi shodno razvoju epidemiološke situacije.

Treba naglasiti kako su u Kantonu Sarajevo na snazi rigoroznije mjere, da su zatvoreni ugostiteljski objekti i da ove naredbe nisu u koliziji.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar