U osnovnim školama u FBiH za pet godina 700 učionica ostalo prazno

U osnovnim školama u FBiH za pet godina 700 učionica ostalo prazno

Prema podacima za FBiH, broj učenika osnovnih škola se u petogodišnjem razdoblju smanjio za 19.705 učenika ili 9,45 posto, piše Večernji list BiH

 

Pad nataliteta i loša ekonomska situacija u državi glavni su uzroci drastičnog smanjenja broja učenika u bh. školama. Zbog njih su stotine učionica ostale potpuno prazne. Bosna i Hercegovina godinama bilježi negativan prirodni prirast, piše Večerrnji list BiH. Zbog pada nataliteta, radikalno se smanjuje i broj upisane djece u školama. Udio starije populacije u BiH je udvostručen u odnosu na ranije godine. Više od 14 posto stanovništva BiH sada je starije od 65 godina.

Manje prvašića

Prema podacima Federalnog ministarstva obrazovanja, u školskoj 2015./2016. godini u prve razrede svih osnovnih škola na području Federacije BiH upisano je 21.539 učenika, te ih je u svih devet razreda osnovnih škola 188.786. Analiza je pokazala kako BiH od školske 2011./12. godinu do školske 2015./16. godinu bilježi blage fluktuacije broja upisanih učenika u prvi razred osnovne škole, a u prethodne dvije školske godine bilo je zabilježeno i određeno povećanje broja upisanih učenika u odnosu na školsku 2012./13. godinu. Broj učenika upisanih u prvi razred osnovne škole u Federaciji BiH se u petogodišnjem razdoblju smanjio za 302 učenika ili 1,38%. Tako je svake godina broj prvašića bio manji za nešto više od šezdeset učenika. Ako analiziramo podatke po županijama, evidentno je kako je u posljednjih pet školskih godina došlo do smanjenja broja upisanih učenika u sedam županija, a u tri županije zabilježeno je povećanje broja učenika. Ako promatramo pokazatelje u postotku o povećanju i smanjenju broja učenika upisanih u prvi razred osnovne škole, uočit ćemo kako je najznačajnije povećanje broja učenika zabilježeno u Bosansko-podrinjskoj (18,38%) i Sarajevskoj županiji (15,2%), a najznačajnije smanjenje broja upisanih učenika zabilježeno je u Posavskoj (22,64%) i Herceg-bosanskoj županiji (23,74%). I analiza kretanja ukupnog broja učenika osnovnih škola u Federaciji Bosne i Hercegovine za razdoblje od školske 2011./12. do školske 2015./16. godinu upućuje na kontinuirano smanjenje broja učenika osnovnih škola, piše Večernji list BiH.

Devet županija

Prema zbrojnim podacima za FBiH, broj učenika osnovnih škola se u petogodišnjem razdoblju smanjio za 19.705 učenika ili 9,45%. Tako je za pet godina u osnovnim školama blizu 700 učenica ostalo prazno, dakle svake godine je “nestajalo” oko 140 odjeljenja. Smanjenje broja učenika osnovnih škola evidentno je u devet županija u Federaciji BiH, a jedino SŽ bilježi pozitivan trend i povećanje broja učenika od 0,84% u petogodišnjem razdoblju. Ako promatramo pokazatelje u postocima, najveći postotak smanjenja broja učenika osnovnih škola zabilježen je u Posavskoj (22,23%), Bosansko-podrinjskoj (16,3%) i Zeničko-dobojsko županiji (15,86%).

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar