UG RDPP "DJECA NADE" donijeli brončane medalje sa Specijalne olimpijade u Crnoj Gori

UG RDPP "DJECA NADE" donijeli brončane medalje sa Specijalne olimpijade u Crnoj Gori.

"Pruži mi šansu!" je prekogranični projekat, financiran od Europske Unije. Provode ga NVO: "Specijalna Olimpijada" MNE i Udruženje za pomoć djeci i omladini sa posebnim potrebama "Sunce" iz Pala.

Prvi, stolnoteniski kamp je održan u Igalu u periodu od 13.-19. Lipnja 2015. godine. Cilj kampa je da se osigura prostor i mogućnost za sudionike za društveni angažman koji može razviti svijest о različitosti i da utječe na rušenje barijera, kada su u pitanju osobe sa intelektualnim invaliditetom u lokalnim zajednicama, a samim tim i na državnom nivou, kao i povećanje nivoa znanja sudionika kroz realizaciju praktičnih sportskih vještina.

U okviru 14-to mjesečnog projekta „Pruži mi šansu” planirane su sljedeće projektne aktivnosti: dvodnevni seminari u 10 općina ( 5 u Crnoj Gori i 5 u Bosni i Hercegovini), 4 sedmodnevna kampa (dva u Crnoj Gori i dva u Bosni i Hercegovini), dva sportska takmičenja kao i 6 press konferencija(3 u Crnoj Gori i 3 u Bosni i Hercegovini).

Navedene aktivnosti imaju za cilj podizanje svijesti svih građana i institucija o sportu, kao sredstvu za doprinos boljem učešću i socijalnoj inkluziji osoba s intelektualnim invaliditetom, jačanje kapaciteta i umrežavanje organizacija i institucija radi unapređenja socijalne uključenosti osoba sa intelektualnim invaliditetom kroz sportske aktivnosti, stvaranje okruženja u kome mladi mogu da uče jedni o drugima i prevaziđu prepreke i barijere koje tradicionalno sprečavaju potpuno uključivanje osoba sa intelektualnim invaliditetom u školama, univerzitetima, sportskim klubovima i društvu u cjelini.

Na kampu je sudjelovalo 60 osoba iz Crne Gore i BiH, koji su imali priliku zajedno trenirati stolni tenis, bolje upoznati i družiti kroz sport a na kraju i da se takmiče i dobiju medalje.

U projektu iz Bosne i Hercegovine sudjelovalo je pet organizacija osoba sa posebnim potrebama (Pale, Sarajevo, Sokolac, Prozo-Rama i Gacko).

Udruga građana roditelji djece s posebnim potrebama "Djeca nade" Prozor-Rama je po prvi put sudjelovala na nekom sportskom takmičenju, a predstavljalaju je ekipa u sastavu: Danijel Juričić, Antonija Brajko i Marija Burečić u pratnji trenerice ekipe Delfe Juričić. Ekipa je u stolnoteniskom turniru osvojila treće mjesto i vrijedne brončane medalje.

Zahvaljujemo se općini Prozor-Rama koja je podržala našu Udrugu i sudjelovanje u ovom projektu te organizirala prijevoz ekipe na takmičenje.!

UG RDPP "DJECA NADE" Prozor-Rama

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar