Usvojen Proračun Općine Prozor-Rama za 2015.godinu

Usvojen Proračun Općine Prozor-Rama za 2015.godinu

Na 21. sjednici Općinskog vijeća Prozor-Rama, odražnoj 23. 12. 2014. godine, među ostalim, usvojen je Proračun Općine Prozor-Rama za 2015. godinu u visini od 12.073.800,00 KM.

 Na taj način Općina Prozor-Rama jedna je od rijetkih koja zadnjih pet godina svoj Proračun za narednu godinu usvaja prije nove godine.

"Nema privremenih financiranja, sve je u skladu sa zakonskim normama i osigurava na najbolji način stabilnost i rad općine Prozor-Rama", kazao je u obrazloženju predloženog Proračuna općinski načelnik dr. Jozo Ivančević.
 

 "U Prijedlogu Proračuna za 2015. godinu opet smo predvidjeli značajna sredstva za kapitalna ulaganja. Riječ je o cifri od čak 5.040.000,00 KM", istaknuo je načelnik Ivančević.
 
Ovaj iznos raspoređen je na kapitalne projekte kako slijedi: 

Izgradnja vodovoda G.Rama, rekonstrukcija i izgradnja gradske vodovodne i kanalizacij. mreže 500.000,00

Izgradnja i održavanje lokalnih putova 800.000,00

Uređenje gradskih ulica 500.000,00

Realizacija strategije razvoja poljopriv. 180.000,00

Pomoć za obnovu kuća 30.000,00

Ostali kapitalni projekti 50.000,00

Javna rasvjeta 10.000,00

MZ Uzdol-Projekt izgradnje vodovoda (Uzdol, Kranjčići, D.Vast, Here, Jurići, Menjik) 100.000,00

Vodovod Gračac – projektiranje i izgradnja 50.000,00

Izgradnja doma za stare i nem. osobe 500.000,00

Izrada projekata (prostorni i regulacioni plan, ostali projekti) 100.000,00

Poticaj za zapošljavanje 400.000,00

Kolektivno socijalno zbrinjavanje 100.000,00

Osnovna škola Šćipe- sanacija i dogradnja objekta 40.000,00

Osnovna škola Ustrama – sanacija i dogradnja 100.000, 00

Srednja škola Prozor – izgradnja novog dijela 300.000,00

Reciklažno dvorište-Projektiranje i izgradnja 150.000, 00

Gradska mrtvačnica – projekt i izgradnja 300.000,00

Most Čizmića Luka 30.000,00

Zgrada općine 300.000,00

Projektiranje i izgradnja poslovnih zona 100.000,00

Sudjelovanje u međunarodnim projektima 200.000,00

Izgradnja i rekonstrukcija vjerskih i pratećih objekata 200.000,00

"U odnosu na Nacrt Proračuna, nakon Javne rasprave popravili smo planirana sredstva za razvoj poljoprivrede, a u ovaj Prijedlog smo uvrstili i izgradnju novog dijela Srednje škole, jer postoji realna potreba da se ulaganjem u novi objekt značajno poboljšaju uvjeti školovanja naših srednjoškolaca",, dodao je dalje Načelnik.


Po njegovim riječima, kapitalnih projekata u 2015. godini biti će znatno više. Projekti koji se financiraju iz Europske investicijske banke već su otpočeli, izvođači radova vrše početne radove i na dovršetku vodovoda obodom Ramskog jezera i radove oko izgradnje prečistača i rekonstrukcije kanalizacije i vodovoda. Međutim, zbog vremenskih uvjeta glavni radovi počinju na proljeće iduće godine, ali su zato sve pripreme završene. To znači da će biti velikih radova u području izgradnje vodovoda, kanalizacije, prečistača otpadnih voda, rekonstrukcija crpne stanice, projektiranje nastavka gradnje vodovoda kroz naselja Družinovići, Šlimac, Lapsunj, Ometala, Ćališi, Gmići, Paljike, Borovnica. Većina njih financirati će se sa računa Ministarstva financija, te neće biti vidljiva u proračunu osim u dijelu koji bude sufinanciran iz općinskih sredstava.


Također, i izgradnja kružnog toka na ulazu u grad bit će financirana iz federalnih sredstava, pa neće biti značajnije vidljiva u Općinskom proračunu. Isto se odnosi na zgradu za socijalno stanovanje koju se radi s austrijskom organizacijom Hilfswerk i koja će iduće godine biti u cijelosti završena i u funkciji. 

 

 

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar