Usvojene mnoge značajne Odluke na 20. sjednici Općinskog vijeća Prozor-Rama

Usvojene mnoge značajne Odluke na 20. sjednici Općinskog vijeća Prozor-Rama

Uprostorijama HE Rama održana je 20. Sjednica Općinskog vijeća Prozor-Rama. Prisutno je bilo osamnaest vijećnika. Na ovoj sjednici nisu bili prisutni Dragan Tule, Danijela Mišura i Omer Manov.

Vijećnici su odmah na početku sjednice usvojili predloženi Dnevni red, s tim da je ubačena još jedna točka, a ona glasi: Odluka o pristupanju i organiziranju znanstveno stručnog skupa „Pod našim gradom Prozorom u Rami 1366 – 2016 godine".

 
Na ovoj sjednici bilo je nekoliko značajnih točaka za našu općinu.

Sve Odluke, osim Nacrta Proračuna općine Prozor-Rama za 2015. godinu, su usvojene.

Prihvaćeno je Izvješće o izvršenju Proračuna općine Prozor-Rama za period od 01. 01. – 30. 9. 2014. godine.

Konačno je prihvaćen i Nacrt izmjene i dopune Regulacijskog plana centar Prozor što je zasigurno za svaku pohvalu.

Prihvaćen je i Prijedlog Odluke o pristupanju i izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana općine Prozor – Rama. Ova Odluka je usvojena na traženje BH Telekoma Direkcija Mostar. Bitno je naglasiti da sve troškove promjene Prostornog plana snosi BH Telekom, te Općina Prozor-Rama neće snositi nikakve troškove.
 

Usvojen je i Prijedlog Odluke o zabrani raspolaganja nekretninama u K.O. Lapsunj.

Ovom Odlukom utvrđuje se zabrana raspolaganja (prijenosa, otuđenja, zamjenjivanja kao i drugog oblika raspolaganja) na nekretnina koje u upisane u p.1. broj 116 k.o. Lapsunj, a koje se vode na imenu Z.Z. „Rama" p.o. Prozor-Rama, jer su iste oduzete od bivšeg vlasnika Franjevačkog samostana Šćit po Zakonu o agrarnoj reformi i kolonizaciji iz 1946. godine.

Vijećnici su usvajajući ovu Odluku pozvali sve sugrađene kao i institucije koje mogu dokazati da im je oduzeta zemlja a za koju nikada nisu primili naknadu mogu zatražiti svoja prava, jer im Zakon o stvarnim pravima koji je donese prije godinu dana daje tu mogućnost.

Prihvaćen je i Prijedlog Odluke o objavljivanja javnog oglasa za imenovanje članova Općinskog izbornog povjerenstva Prozor – Rama i javni oglas. Ovom Odlukom utvrđuje se raspisivanje Javnog oglasa za imenovanje članova Općinskog izbornog povjerenstva Prozor-Rama.

Javni oglas trajati će 8 dana od objavljivanja, a biti će objavljen u dnevnim novinama „Dnevni list" i na web stranici općine Prozor-Rama. Mandat članova traje 7 godina. Dosadašnjem općinskog izbornom povjerenstvu istekao je mandat.

Prihvaćen je Prijedlog Odluke o pristupanju certificiranja općine Prozor – Rama. Kroz suradnju sa međunarodnim organizacijama i razvojnim agencijama općina Prozor-Rama je posebno stjecala uvjete za bolje pozicioniranje i bolji status unutar raznih oblika organiziranja. BFC certifikat, odnosno Certifikat povoljnog poslovnog okruženja općina u Jugoistočnoj Europi smatra se vrlo poželjnim za svaku općinu, jer njegovo posjedovanje i očuvanje znači puno veću otvorenost općine svim euro-integracijskom procesima i aktivnostima, posebice kroz povećanu sposobnost privlačenja investitora. 

Na putu do certifikata općine trebaju ispuniti 12 kriterija i više od 80 podkriterija koje podrazumijevaju unapređenje procedura, jačanje transparentnosti, smanjivanje birokracije kao i donošenje investicijskih odluka.

Prihvaćen je i Prijedlog Odluke o prijenosu suosnivačkog udjela nad Sveučilištem u Mostaru u korist HNŽ/K. Suosnivački udijel koji se prenosi na Hercegovačko-neretvansku županiju iznosi 6,7 %.

Prihvaćen je i Nacrt Odluke o izgradnji Gradske mrtvačnice u Prozoru, kao i Nacrt Odluke o komunalnom redu, te Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova Školskog odbora O.Š. Marko Marulić Prozor.

Prihvaćena je i Odluka o pristupanju i organiziranju znanstveno stručnog skupa "Pod našim gradom Prozorom u Rami 1366 – 2016 godine". Ovaj znanstvno sturčni skup ima za cilj obilježiti 650 godina od prvog spominjana grada Prozora. 
 
Vijećnici su primili na znanje slijedeće informacije: Informacija o stanju i problematici u radu JU „Gradska ljekarna" Prozor – Rama, Socijalna karta općine Prozor-Rama, Informacija o ostvarivanju Programa rada Općinskog vijeća u periodu 01.04. – 30.09.2014.godine, Informacija o korištenju javnih površina, te Informacija o stanju u oblasti lova i ribolova na području općine Prozor – Rama

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar