• Vatrogasci u općini Prozor-Rama dobili su važnog pomagača u ranom otkrivanju i praćenju požara
  • Vatrogasci u općini Prozor-Rama dobili su važnog pomagača u ranom otkrivanju i praćenju požara
  • Vatrogasci u općini Prozor-Rama dobili su važnog pomagača u ranom otkrivanju i praćenju požara
  • Vatrogasci u općini Prozor-Rama dobili su važnog pomagača u ranom otkrivanju i praćenju požara
  • Vatrogasci u općini Prozor-Rama dobili su važnog pomagača u ranom otkrivanju i praćenju požara

Vatrogasci u općini Prozor-Rama dobili su važnog pomagača u ranom otkrivanju i praćenju požara

Vatrogasci u općini Prozor-Rama dobili su važnog pomagača u ranom otkrivanju i praćenju požara otvorenog prostora zahvaljujući inteligentnom sustavu za video-nadzor i rano otkrivanje šumskih požara.

Na  lokaciji Makljen  montirane su dvije kamere koje će pokrivati područje od 800 kvadratni kilometara. Ovo je ujedno i nastavak projekta koji provodi Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo HHŽ-e i to sve u cilju smanjenja  mogućnost izbijanja požara, a samim tim nastojeći  izbjeći velike materijalne štete koje uzrokuju požari.

Riječ je o složenom sustavu koji pruža informatičku podršku u odlučivanju vatrogascima prije, za vrijeme i nakon požara, od video-nadzora,  automatske detekcije do  postpožarne analize.

U Operativnom centru civilne zaštite i vatrogastva HNŽ-e , gdje se na više video-zidova i na zaslonima operaterskih računala slike s terena prikazuju u realnom vremenu sustav obavlja naprednu analizu podataka dobivenu automatiziranim protupožarnim motrenjem i time automatski rano detektira požar. Sada se u realnom vremenu može detektirati i pratiti požar, te se više ne ovisiti jedino o dojavama građana.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar