• Vijeće jednoglasno dalo suglasnost, Općina službeno ide u otvaranje pogona s GS Holdingom
  • Vijeće jednoglasno dalo suglasnost, Općina službeno ide u otvaranje pogona s GS Holdingom
  • Vijeće jednoglasno dalo suglasnost, Općina službeno ide u otvaranje pogona s GS Holdingom
  • Vijeće jednoglasno dalo suglasnost, Općina službeno ide u otvaranje pogona s GS Holdingom

Vijeće jednoglasno dalo suglasnost, Općina službeno ide u otvaranje pogona s GS Holdingom

Općinsko vijeće Prozor-Rama održalo je 11. sjednicu danas 20. listopada 2021. godine, u novoj zgradi općine Prozor – Rama. Prema predloženom Dnevnom redu, sjednica je započela Izvatkom iz zapisnika s 10. sjednice Općinskog vijeća, a zatim se nastavilo s Prijedlogom Odluke o imenovanju predsjednika i članova Radne grupe koja će vršiti ovlasti Skupštine poduzeća „Javni prijevoz“ d.o.o. Prozor – Rama. 

Vijeće izglasalo suglasnost na Ugovor o potpori zapošljavanja po projektu tvornice za obradu metala „GS-Rama“ d.o.o. Prozor – Rama

Važna točka 11. sjednice svakako je i davanje suglasnosti na Ugovor o potpori zapošljavanja po projektu tvornice za obradu metala „GS-Rama“ d.o.o. Prozor – Rama, a prema prijedlogu Načelnika općine Prozor-Rama. Po davanju suglasnosti, uskoro se očekuje i objava Javnog poziva za sve zainteresirane žitelje, koji će potom obaviti razgovor s poslodavcima 30. listopada 2021. godine. Do kraja 2022. godine se očekuje uposlenje 57 radnika, dok bi prosječna plaća majstora bila 1.500 KM.

Suglasnost je na Ugovor za potporu upošljavanja dalo svih 20 prisutnih vijećnika jednoglasno glasovima ZA, bez glasova PROTIV ili SUZDRŽAN. Potpisivanjem ovoga Ugovora Općina se obvezuje da će dodijeliti Investitoru potporu osnivanju i radu metalske industrije po projektu “GS – Rama”, dok se Investitor obvezuje organizirati proizvodnju i sve poslovne procese, izgraditi novu halu, uz zapošljavanje potrebnog broja uposlenika na određeno razdoblje. Navedeni Projekat i potpora će se realizirati kroz tvrtku koju će Investitor osnovati sa sjedištem u Općini Prozor Rama.

Vrijednost ugovora

Ukupna vrijednost projekta projekta procjenjuje se na oko 10.000.000,00 KM. Od ukupne vrijednosti projekta Općina Prozor-Rama će u skladu sa naprijed navedenim projektom sudjelovati u novčanoj potpori iznosu od 1.950.000,00 KM.

Neke od obaveza investitora prema Ugovoru su sljedeće:

-Nabaviti opremu i zaposliti određen broj radnika prema kapacitetima proizvodnog prostora
-Izgraditi novi proizvodni objekt na lokaciji koju će Investitor kupiti od Općine,
-Obučavati i pripremati radnike za posao te zaposliti ukupno do 120 radnika kroz razdoblje od četiri (4) godine od dana početka proizvodnje
-Održati uposlenost najmanje do 120 radnika kroz razdoblje od osam (8) godina za svakog uposlenika, od dana početka proizvodnje

Opravdanost ugovaranja potpore i očekujući efekti

Općina Prozor-Rama je kroz strategiju razvitka općine definirala razne programe, mjere i projekte koji za cilj imaju upravo poboljšanje uvjeta za život, a sve u skladu s razvojnom vizijom koja glasi: “Općina Prozor-Rama će biti ekološki očuvan prostor s razvijenim proizvodnim poduzetništvom, prepoznatljivim kulturnim naslijeđem i prirodnim ljepotama što ga čini mjestom ugodnog življenja.”

Spomenuta strategija se ostvaruje kroz tri sektora, točnije ekonomski i društveni razvitak te plan razvoja i zaštite okoliša, a jedan od strateških ciljeva jest upravo razvijen i gospodarski sektor. Imajući na umu strateške ciljeve, kreirani su programi za razvijanje i jačanja malog i srednjeg poduzetništva, s nizom mjera za njegovu provedbu.

U želji da otvaranje tvornice pokrene druge projekte i pruži novu dimenziju o mogućnosti upošljavanja u općini

“Kroz korištenje općinske imovine i kroz korištenje poticajnih sredstava po ovom Ugovoru, omogućiti će se pokretanje proizvodnje metalskih proizvoda kroz ugovaranje sa tvrtkom “GS Holding” GmbH, Regensburg, Njemačka. Poticajna sredstva i njihovo namjensko korištenje osigurano je odgovarajućim garancijama. Novo poduzeće, koje će se osnovati nakon ugovaranja potpore, predložiti će Sudu naziv “GS-Rama” d.o.o., a sjedište će biti u Prozor-Rami. Planirana potpora projektu GS-Rama znači potporu zapošljavanju novih najmanje 120 djelatnika na rok od 8 godina, koji će raditi na poslovima metalske struke, uključujući i nove tehnologije u toj oblasti. Razvoj ovoga projekta može pokrenuti i nove projekte u metalskoj i sličnoj branši te unijeti jednu potpuno novu dimenziju o mogućnosti upošljavanja u općini Prozor-Rama”, kazao je Josip Juričić, šef Službe za razvoj, poduzetništvo, obrt i financije Općine Prozor-Rama.

Renomirana tvrtka s velikim brojem suradnika

Proizvodi ove tvornice se nalaze u bagerima firme LIEBHERR, Siemensovim brzim vlakovima, obradnim centrima i transfer-linijama kompanije GROB. Linijama za ‘offset’ i flekso-tisak firme Windmöller & Hölscher, proizvodnim linijama za tisak papirne ambalaže firme BOBST, liniji za zavarivanje automobile Mercedes – koji se proizvode i u Bremenu s firmom FFT, transportnim sistemima za rezače metala firme Messer Cutting & Welding, modernim prešama firme Salvagnini itd.

Prema drugoj točki Dnevnog reda usvojen je prijedlog članova Radne grupe: Ivana Franjić (predsjednica), Željka Prskalo (član) i Enes Letica (član).Vijeće je prethodno na trećoj točki Dnevnog reda dalo suglasnost na Ugovor o kupoprodaji nekretnina upisanih u Posjedovni list broj 1034 za K.O: Prozor-Grad. Kupoprodajni se ugovor odnosi na poduzeće “Rama-Tex” d.o.o. Prozor-Rama (Prodavatelj) i Općinu Prozor-Rama (Kupac), a radi se o parcelama ukupne površine 7906 m2 (objekt, dvorišna površina,put). Suglasnost su dali jednoglasno svi vijećnici glasom ZA, njih 20, bez glasova PROTIV ili SUZDRŽAN.

Neke od ostalih točaka Dnevnog reda bile su su i Davanje suglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Statuta Osnovne škole fra Jeronima Vladića Ripci, Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za izlaganje na javni uvid podataka o nekretninama za područje K.O. Lapsunj, Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za izlaganje na javni uvid podataka o nekretninama za područje K.O. Zahum, Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za izlaganje na javni uvid podataka o nekretninama za područje K.O. Gmići.

Detaljan izvještaj o školstvu u Prozor-Rami

Općinskom vijeću su prema točki Dnevnog reda podnesena Izvješće o radu Osnovnih škola na području općine Prozor – Rama u školskoj 2020/2021. godini, Izvješće o radu Srednje škole u Prozoru u školskoj 2020/2021. godina, Izvješće o početku školske 2021/2022. godinu i prijevozu učenika,, Informacija o uspjehu i vladanju učenika osnovnih i Srednje škole na području općine Prozor – Rama u školskoj 2020/2021.godini te predočena Informacija o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća Prozor – Rama za period 1.4. – 30.9.2021.godine.

Za zadnju točku dnevnog reda ostavljena su Pitanje i Inicijative vijećnika.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar