Vlada HNŽ-a : Dodijeljeno više koncesija

Vlada HNŽ-a : Dodijeljeno više koncesija

Na danas održanoj 70. sjednici, Vlada je donijela više odluka u svezi s dodjelom koncesija, među kojima: Odluku o dodjeli koncesije za eksploatiranje mineralne sirovine krečnjaka kao tehničko-građevinskog kamena na lokalitetu Radimlja – Zasjeci kod Hodova u Općini Stolac, odluke o davanju koncesija za korištenje voda rijeke Doljanke i javnog vodnog dobra s ciljem proizvodnje električne energije izgradnjom male HE „Zlate“ instalirane snage 3,2 MW i male HE „Pačići“ instalirane snage 1,3 MW u Općini Jablanica, odluke o davanju koncesija za korištenje voda rijeke Neretve za proizvodnju električne energije izgradnjom objekta mini HE„Buna I“  snage do 5 MW i mini HE „Buna II“ snage do 5 MW, Odluka o davanju koncesije za korištenje podzemne vode putem bunarskog zahvata u količini od 9,0 l/s u Gnojnicama i Odluka o davanju koncesije za korištenje obalnih morskih voda i morskog dobra za potrebe obavljanja turističke djelatnosti Hotelu „Sunce“ d.o.o Neum.

Vlada je donijela Odluku kojom prihvaća prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede da se s 12.000 KM podupre Udruženje drvni klaster „Hercegovina“, čije je formiranje, ranijom odlukom Vlade, proglašeno općim i gospodarskim interesom za 2014. godinu.

Iz resora Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Vlada je usvojila Zaključak kojim se Gradu Mostaru i općinama u HNŽ koje nisu donijele Program gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u državnoj svojini preporuča da ga, sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu HNŽ, donesu u roku od 90 dana. Također, općinama u HNŽ koje su donijele Program preporuča se pokretanje postupka reguliranja odnosa s korisnicima poljoprivrednog zemljišta koji nemaju pravni osnov za korištenje, a blagovremeno su se evidentirali.

Na današnjoj sjednici Vlada je usvojila Odluku o davanju suglasnosti Ministarstvu za pitanja branitelja za provođenje javnog poziva za stambeno zbrinjavanje, za što je planiran utrošak 200.000 KM. Također, na prijedlog Ministarstva za pitanja branitelja, Vlada je usvojila Pravilnik o novčanoj potpori za otvaranje radnih mjesta, kojim se utvrđuju korisnici, uvjeti i sredstva za financiranje programa za otvaranje radnih mjesta.

Iz resora Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi, Vlada je donijela Odluku o utvrđivanju cijena smještaja u Ustanovi „Dom za socijalno i zdravstveno zbrinjavanja osoba s invaliditetom i drugih osoba“ Stolac, prema kojoj dan zbrinjavanja pokretnoga korisnika iznosi 33 KM, nepokretnoga 36 KM i korisnika u stanju kome 46 KM.

Vlada je usvojila više odluka iz mjerodavnosti Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo, među kojima Odluku o odobravanju plaćanja opreme za opremanje Službe za spašavanje s visina i Službe za spašavanje na vodi i pod vodom i Odluku o odobravanju nabave vatrogasne opreme, tehničkih i drugih sredstava za vatrogasne postrojbe s područja HNŽ, priopćeno je iz Vladina Ureda za informiranje.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar