VLADA HNŽ: Općinama više sredstava za prijevoz učenika

VLADA HNŽ: Općinama više sredstava za prijevoz učenika

Na današnjoj, 25. sjednici Vlada Hercegovačko-neretvanske županije usvojila je Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda HNŽ, kojim je jedinicama lokalne samouprave osigurala dodatna sredstva za financiranje prijevoza učenika osnovnih škola. Na tom tragu, Vlada je, također, usvojila i Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, u kojem su, među ostalim, predviđene izmjene dosadašnjeg modela financiranja prijevoza učenika.

Iz resora Ministarstva unutarnjih poslova, s ciljem usklađivanja propisa o oružju s međunarodnim standardima, usvojen je Nacrt Zakona o oružju i streljivu u Hercegovačko-neretvanskoj županiji, kojim se propisuju uvjeti za nabavu, držanje, nošenje, sakupljanje, promet, način postupanja i vođenje evidencije oružja i streljiva u HNŽ.
Vlada je, također, na prijedlog Ministarstva gospodarstva, usvojila Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroenergetskoj inspekciji i Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama HNŽ. Osim toga, usvojena je Informacija Ministarstva o rasprostranjenosti mineralnih sirovina na području HNŽ, odnosno karta mineralnih sirovina HNŽ.
Imajući u vidu njihov složen materijalni status, Vlada je nastavila podupirati zdravstvene ustanove u HNŽ, te donijela Odluku kojom se odobravaju dvomjesečna novčana sredstava iz Proračuna HNŽ za 2016. godinu i to: Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar u iznosu 195.833,32 KM, JU Kantonalnoj bolnici „Dr. Safet Mujić“ Mostar u iznosu 89.000,00 KM i JU Općoj bolnici Konjic u iznosu 48.500,00 KM. Iako je Vlada, prema ranije utvrđenom planu,  četvrtu tranšu financijske potpore trebala uplatiti nakon isplate plaća u kolovozu, ona će, zbog teškog materijalnog položaja bolničkih zdravstvenih ustanova, biti isplaćena nakon isplate plaća za srpanj. Također, donesena je Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne skrbi za pokretanje postupka nabave cjepiva protiv gripe.
Iz resora Ministarstva financija, Vlada je usvojila odluke o utvrđivanju visine osnovice za isplatu plaća i o utvrđivanju visine naknade za topli obrok za mjesec srpanj i kolovoz svim korisnicima koji primaju plaću iz Proračuna HNŽ, te Zaključak o usklađivanju rashoda s prihodima i Operativni plan za mjesec kolovoz 2016. godine.
Na današnjoj sjednici, Vlada je usvojila niz odluka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu na području općine Čitluk i o dodjeli koncesije za korištenje voda rijeke Rame s ciljem proizvodnje električne energije.
Iz resora Ministarstva za pitanja branitelja, doneseno je više odluka, među kojima Odluka o odobravanju novčanih sredstava iz Proračuna za pokrivanje troškova liječenja i Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu za provedbu Javnog natječaja za stambeno zbrinjavanje.
Vlada je nastavila razmatrati mogućnost smještaja županijskih institucija na jednome mjestu, što bi omogućilo učinkovitiji rad i smanjenje troškova, te je usvojila Informaciju Međuresorne radne skupine za nabavu poslovnog prostora za zajednički smještaj svih organa i tijela vlasti HNŽ.
Također, Vlada je razmotrila i usvojila Informaciju o tijeku pregovora o općem i granskim kolektivnim ugovorima.
S ciljem potpore uspješnim  športskim kolektivima i pojedincima, Vlada je usvojila odluku kojom se HŠK “Zrinjskom” za osvojen naslov u nogometnoj Premijer ligi i Amini Kajtaz, plivačici koja se plasirala na Olimpijske igre u Rio de Jeneiru, dodjeljuje nagrada u iznosu 15.000 KM i 8.000 KM.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar

Marketing