Vlada pomaže županije i općine s 18 milijuna KM

Vlada pomaže županije i općine s 18 milijuna KM

Riječ je o ukupnom iznosu od 18.000.000 KM, od čega će županijama biti raspodijeljeno 6.000.000 KM, a općinama 12.000.000 KM.

Danas donesenom Odlukom, Vlada FBiH je utvrdila kriterije raspodjele sredstava ovogodišnjeg Proračuna FBiH za 2018. godinu Federalnom ministarstvu financija s pozicije tekućih transfera drugim razinama vlasti i fondovima, a namijenjenih kao financijska pomoć županijama i općinama, javlja bljesak.info.

Riječ je o ukupnom iznosu od 18.000.000 KM, od čega će županijama biti raspodijeljeno 6.000.000 KM, a općinama 12.000.000 KM.

Kriteriji za raspodjelu sredstava su broj stanovnika, površina, te broj učenika u osnovnom i srednjem obrazovanju, a za njihovu primjenu bit će korišteni pokazatelji Federalnog zavoda za statistiku i Porezne uprave FBiH.

Kao jedan od dodatnih kriterija za dodjelu sredstava županijama i općinama u obzir će biti uzeto i smanjenje zaposlenih na dan 31.12.2017. godine u odnosu na prethodnu fiskalnu godinu, kao i projekti od značaja za razvoj pojedinih općina.

Federalna vlada će posebnom odlukom utvrditi iznose i dinamiku doznačavanja sredstava pojedinim županijama i općinama, kao i način izvješćivanja o njihovu utrošku, priopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar