Vlada utvrdila Prijedlog Proračuna za 2015. godinu

Vlada Hercegovačko-neretvanske županije je na jučer održanoj 80. sjednici utvrdila  Nacrt Prijedloga Proračuna HNŽ za 2015. godinu.

Prijedlog Proračuna HNŽ u iznosu od 193.679.385,00 KM bit će upućen u Skupštinu HNŽ na konačno usvajanje. Uz Proračun, Vlada je utvrdila i Nacrt Zakona o izvršenju Proračuna HNŽ za 2015. godinu. Također, na današnjoj sjednici Vlada je usvojila Odluku o utvrđivanju visine osnovice za isplatu plaća i Odluku o utvrđivanju visine naknade za topli obrok za mjesec veljaču 2015. godine korisnicima koji primaju plaću iz Proračuna HNŽ. Također je istaknuto kako su s današnjim danom sve financijske obveze planirane u Proračunu HNŽ za 2014. godinu izmirene.

U 2014. godini Vlada je održala 41 sjednicu, a Skupština Hercegovačko-neretvanske županije na razmatranje uputila 13 Prijedloga i 5 Nacrta Zakona, navedeno je, između ostalog, u Izvješću o radu Vlade HNŽ za 2014. godinu i Izvješću o radu ministarstava, uprava, upravnih organizacija i Županijskog javnog pravobraniteljstva za 2014. godinu, koje je danas usvojeno.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi, Vlada je usvojila Odluku o izradi Strategije razvoja primarne zdravstvene zaštite u HNŽ za razdoblje 2015.-2018. godina, kojom će se utvrditi vizija, misija i ciljevi usmjereni ka unapređenju kvalitete života kroz očuvanje zdravlja svakog pojedinca i cijele populacije a kroz osiguranje pristupačne, pravične, solidarne, kvalitetne i učinkovite primarne zdravstvene zaštite. Iz resora Ministarstva zdravstva, Vlada je donijela i Rješenje o konačnom imenovanju Upravnog vijeća JU Dom zdravlja Stari Grad Mostar.

Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnosti na Odluku o izboru i imenovanju ravnatelja JU Narodno pozorište u Mostaru, kojom se Almir Mujkanović imenuje za ravnatelja ove ustanove, te je, također,dala suglasnost na Rješenje o imenovanju privremenog Upravnog vijeća Narodnog pozorišta u Mostaru.

Na prijedlog Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Vlada je utvrdila Nacrt Zakona o komunalnim djelatnostima, te ga uputila u skupštinsku proceduru.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Vlada je razmotrila i usvojila Odluku o davanju suglasnosti na tekst Prijedloga Ugovora o koncesiji za korištenje voda rijeke Doljanke i javnog vodnog dobra s ciljem proizvodnje električne energije, izgradnjom male HE „Zlate“ instalirane snage 3,2 MW, Općina Jablanica, zatim, Odluku o davanju suglasnosti na tekst prijedloga Ugovora o koncesiji za korištenje voda rijeke Doljanke i javnog vodnog dobra s ciljem proizvodnje električne energije, izgradnjom male HE „Pačići“ instalirane snage 1,3 MW, Općina Jablanica. Također, usvojila je i Odluku o davanju suglasnosti na tekst prijedloga Ugovora o koncesiji za korištenje podzemne vode putem bunarskog zahvata u količini od 9,0 l/s na lokalitetu označenom kao k.č. 437/K.O. Gnojnice, Grad Mostar, u svrhu proizvodnje piva i sokova i flaširanja.

Vlada je donijela i Odluku o davanju suglasnosti na tekst prijedloga Ugovora o koncesiji za korištenje voda rijeke Neretve za proizvodnju električne energije, izgradnjom objekta mini- hidroelektrane snage do 5 MW, „Buna I“, te Odluku o davanju suglasnosti na tekst prijedloga Ugovora o koncesiji za korištenje voda rijeke Bune i Neretve za proizvodnju električne energije, izgradnjom objekta mini-hidroelektrane snage do 5 MW, „Buna II“. Također je usvojila Odluku o davanju suglasnosti na tekst prijedloga Ugovora o koncesiji za korištenje obalnih morskih voda i morskog dobra za potrebe obavljanja turističke djelatnosti.

Usvojena je i Odluka o usvajanju Informacije o izvršenju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom HNŽ za 2014. godinu za Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede s pozicije „Namjenskih sredstava vodoprivrednih naknada“ za 2014. godinu.

Vlada je razmotrila i usvojila  Informaciju i inicijativu Ministarstva unutarnjih poslova u svezi s tužbama uposlenika temeljem ostvarivanja prava iz radnog odnosa, te je s ciljem eliminiranja razloga za podnošenje novih tužbi zadužila ovo Ministarstvo (MUP) da pripremi prijedlog izmjena i dopuna zakonske regulative koja propisuje prava iz radnih odnosa policijskih službenika, kako bi ista bila usklađena s pravima propisanim važećim Kolektivnim ugovorom.

U Hercegovačko-neretvanskoj županiji ponedjeljak, 2. ožujka 2015. godine je neradni dan.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar