Za kredite vojnicima Armije 1,2 mil. KM, a HVO-a 530 tisuća KM

Za kredite vojnicima Armije 1,2 mil. KM, a HVO-a 530 tisuća KM

U 2015. je za kupovinu i izgradnju stambenih objekata ukupno realizirano 45 kredita, i to za A RBiH 27 kredita u iznosu od 400.000 KM, a za HVO 18 kredita čija je ukupna vrijednost bila 270.000 KM

Odlukom o dodjeli kredita I. i II. tranše za rješavanje stambenihpitanja pripadnika braniteljske populacija za 2015. godinu, doneseno je 159 pojedinačnih odluka o dodjeli kredita, u ukupnom iznosu od 1,825.000 KM, čija je realizacija trajala do 30. 11. 2015. godine, navodi se u izvješću o radu Fondacije za stambeno zbrinjavanje branitelja, koje “Večernjak” posjeduje te donosi na koji način su raspoređena sredstva.

Donesene odluke

Naime, Fondacija je u 2015. godini ukupno odobrila 163 odluke o dodjeli kredita u ukupnom iznosu od 1,870.000 KM. Nakon provedene procedure, a u skladu s raspoloživim sredstvima, donesena je odluka o dodjeli kredita I. i II. tranše za rješavanje stambenih pitanja pripadnika braniteljske populacije za 2015., pri čemu je poštovan omjer raspodjele prema komponentama braniteljske populacije (Armija BiH 70% i HVO 30%). U roku za realizaciju kreditnih sredstava, od ukupno donesenih 159 odluka o dodjeli sredstava pomoći na kreditnoj osnovi u 2015. godini, realizirana je 151 odluka, 8 ih nije realizirano, a razlog je odustajanje od realizacije odluke o odobravanju kredita.

Od 151 odluke o dodjeli kredita za kupnju ili izgradnju stambenog objekta – stana, realizirano je 45 odluka, do iznosa od 15.000 KM s rokom otplate od 15 godina i kamatom od 2% na godišnjoj razini uz troškove usluga poslovne banke, dok je za popravak i sanaciju stambenog objekta ili stana realizirano 106 odluka do iznosa od 10.000 KM, s rokom otplate od 10 godina i kamatnom stopom od 3% na godišnjoj razini i troškovima usluga poslovne banke.

Prema izvješću, u 2015. je za kupovinu i izgradnju stambenih objekata ukupno realizirano 45 kredita, i to za A RBiH 27 kredita u iznosu od 400.000 KM, a za HVO 18 kredita čija je ukupna vrijednost bila 270.000 KM. Od 27 kredita dodijeljenih pripadnicima A RBiH, 5 su dobili pripadnici obitelji poginulih branitelja, 3 RVI i 19 razvojačeni branitelji. Kad je riječ o komponenti HVO-a, od 18 realiziranih kredita, 4 su za obitelji poginulih branitelja, 5 za pripadnike HVIDR-e i 9 za razvojačene branitelje. U prošloj godini realizirano je 106 kredita za popravak i sanaciju stambenih objekata u ukupnom iznosu od 1,060.000 KM. Od 106 realiziranih kredita, 80 ih je dobila armijska komponenta, a 26 je dodijeljeno komponenti HVO-a. Od 80 kredita za A RBiH, po 12 su dobile obitelji poginulih branitelja i RVI, a 56 razvojačeni branitelji. Od 26 kredita za HVO, obitelji poginulih branitelja dobile su tri, HVIDR-a 8, a razvojačeni branitelji 15. Kad je riječ o iznosima, 800.000 KM utrošeno je na realizaciju kredita za A RBiH, a 260.000 KM za HVO.

Za pružanje pomoći u stambenom zbrinjavanju najtežih kategorija pripadnika braniteljske populacije – bespovratna sredstava, financijskim planom za 2015.izdvojeno je 180.000 KM.

Bespovratna pomoć

UO fondacije je raspoloživa sredstava rasporedio, i to na bespovratnu pomoć na osnovi pojedinačnih inicijativa pripadnicima A RBiH u iznosu od 91.000 KM, na bespovratnu pomoć pripadnicima braniteljske populacije HVO-a 44.000 KM i na bespovratnu pomoć za pripadnike braniteljske populacije koja je u proteklom razdoblju pretrpjela štete prouzročene poplavama i klizišima u iznosu od 45.000 KM. Inicijative za dodjelu bespovratne pomoći mogu podnijeti općinske službe, županijska i federalno ministarstvo za braniteljsko-invalidsku zaštitu, pa je u tom smislu u 2015. Fondaciji dostavljeno 111 inicijativa. Nakon provjere postojanja uvjeta za dodjelu bespovratne pomoći, UO je donio 51 pojedinačnu odluku o odobravanju bespovratne pomoći u visini od 1500 do 5000 KM, u ukupnom iznosu od 137.300 KM. Za bespovratnu pomoć za branitelje koji su pretrpjeli štete prouzročene poplavama i klizištima odobreno je 45.000 KM.

VL

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar