Za saniranje i asfaltiranje lokalne ceste Izlaz-Orašac izabrani “Livnoputovi” d.o.o.

Za saniranje i asfaltiranje lokalne ceste Izlaz-Orašac izabrani “Livnoputovi” d.o.o.

Nakon završene evaluacije blagovremeno pristiglih ponuda od strane Povjerenstva za provođenje predmetne nabave, općinski načelnik dr. Jozo Ivančević, donio je Odluku o izboru ponuditelja za sanaciju i asfaltiranje lokalne ceste Izlaz-Orašac.

Za projekt “Sanacija i asfaltiranje lokalne ceste Izlaz-Orašac”, izabran je sljedeći ponuditelj: “LIVNOPUTOVI” d.o.o. Livno, Gabrijela Jurkića 16, 80101 Livno.

Ponuditelj, iz točke I ove Odluke, izabran je iz razloga što je, u predmetnom postupku javne nabave,  dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu, s maksimalnim ukupnim brojem bodova, za nabavu odnosno izvođenje naprijed opisanih radova.

Ponuda izabranog ponuditelja u pravnom, tehničkom i ekonomskom smislu ispunjava zahtjeve ugovornog tijela, kao i u pogledu ponuđene cijene, što je detaljnije obrazloženo u Zapisniku o radu Povjerenstva za provedbu postupka nabave nakon izvršenog otvaranja ponuda, koji je u prilogu ove Odluke.

Blagovremeno je zaprimljeno pet ponuda

Sve ponude ispunjavaju formalno-pravne i tehničke uvjete iz tenderske dokumentacije.

Nakon ocjene svih primljenih ponuda, u skladu sa potkriterijima “ekonomski najpovoljnije ponude” (cijena -80%, rok izvođenja radova -10% i rok plaćanja -10%), utvrđena je RANG LISTA PRIHVATLJIVIH PONUDA (počevši od uspješnije ka manje uspješnoj):

  1. “LIVNOPUTOVI” d.o.o. Livno

Ukupna cijena iznosi: 2.443.947,00 KM  (bez PDV-a), ponuđeni rok izvođenja radova -120 dana, ponuđeni rok plaćanja – 90 dana (ukupan broj bodova: 100)

  1. “PUTOVI” d.o.o. Grude

Ukupna cijena iznosi: 2.593.016,80 KM  (bez PDV-a), ponuđeni rok izvođenja radova -120 dana, ponuđeni rok plaćanja – 90 dana (ukupan broj bodova: 95,40)

  1. JV: “HERING” d.d. Široki Brijeg – “GRADITELJ SVRATIŠTA” d.o.o. Prozor-Rama

Ukupna cijena iznosi: 2.595.540,20 KM  (bez PDV-a), ponuđeni rok izvođenja radova -120 dana, ponuđeni rok plaćanja – 90 dana (ukupan broj bodova: 95,32)

  1. “KTM-Brina” d.o.o. Posušje

Ukupna cijena iznosi: 2.631.546,72 KM  (bez PDV-a), ponuđeni rok izvođenja radova -120 dana, ponuđeni rok plaćanja – 90 dana (ukupan broj bodova: 94,29)

  1. “HP INVESTING” d.o.o. Mostar

Ukupna cijena iznosi: 3.155.390,70 KM  (bez PDV-a), ponuđeni rok izvođenja radova -120 dana, ponuđeni rok plaćanja – 30 dana (ukupan broj bodova: 75,29)

Foto: Ramski Vjesnik / Ilustracija

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar