Za stipendije općina Prozor-Rama u proračunu planirala 300.000 KM. Natječaj otvoren do 15. siječnja 2020.

Za stipendije općina Prozor-Rama u proračunu planirala 300.000 KM. Natječaj otvoren do 15. siječnja 2020.

Općina Prozor-Rama je raspisala natječaj za stipendije na početku prosinca 2019. godine.  Natječaj je raspisan za sve redovne studente  druge i viših godina iz općine Prozor-Rama za akademsku 2019./2020. godinu.

U zadnjih nekoliko godina za stipendije je izdvajano oko 250.000 KM, a stipendije je dobivalo od 170 do 200 studenata. Za ovu akademsku godinu u proračunu Općine je planirano 300.000 KM. Natječaj je otvoren do 15. siječnja 2020. Ukoliko neki studenti nisu još prikupili dokumentaciju i prijavili se na natječaj imaju još par dana da to učine.

Donosimo još jednom objavljeni natječaj:

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA REDOVITIM STUDENTIMA U AKADEMSKOJ 2019/20 GODINI

Načelnik općine Prozor-Rama raspisuje Natječaj za dodjelu studentskih stipendija redovitim studentima s područja općine Prozor-Rama za akademsku 2019./2020. godinu

Osnovni kriterij za dodjelu stipendija su:

  1. Državljanstvo BiH,
  2. Prebivalište u općini Prozor-Rama,
  3. Redovni studenti druge i viših godina studija,
  4. Da nisu korisnici drugih stipendija.

Za sudjelovanje u Natječaju potrebno je priložiti slijedeće:

  1. Prijavni obrazac (može se dobiti u prostorijama Općine Prozor-Rama ili na web stranici Općine Prozor-Rama prozor-rama.org)
  2. Potvrdu u kojoj se vidi da je student u akademskoj 2019/2020. godini prvi put upisao   godinu studija za koju se natječe,
  3. Uvjerenje o prebivalištu (CIPS).
  4. Izjava o ne primanju druge stipendije.

Prijavu na Natječaj sa potrebnom dokumentacijom treba dostaviti najkasnije do 15.01.2020. godine, putem pošte preporučeno na adresu:

OPĆINA PROZOR-RAMA
Ulica Kralja Tomislava bb
88440 Prozor-Rama

Sa naznakom: “Natječaj za dodjelu stipendija redovitim studentima u akademskoj 2019/2020. godini”

NAPOMENA: Obavještavaju se zainteresirani studenti da će se izvršiti detaljna provjera dostavljenih dokumenata i izjava kako bi se spriječila mogućnost dodjele stipendija studentima koji ne ispunjavaju osnovne uvjete, te će se, sukladno Pravilniku, izvršiti sankcioniranje onih koji budu davali lažne izjave ili neispravne dokumente
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

NAČELNIK
dr. Jozo Ivančević

Prijavni obrazac za stipendije 2019-2020

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar