• Započeo projekt Lokalnog akcijskog plana zaštite okoliša
  • Započeo projekt Lokalnog akcijskog plana zaštite okoliša
  • Započeo projekt Lokalnog akcijskog plana zaštite okoliša
  • Započeo projekt Lokalnog akcijskog plana zaštite okoliša
  • Započeo projekt Lokalnog akcijskog plana zaštite okoliša

Započeo projekt Lokalnog akcijskog plana zaštite okoliša

Danas je u zgradi HE „Rama“ održan prvi sastanak radne grupe za procjenu stanja okoliša u izradi Lokalnog akcijskog plana zaštite okoliša (LEAP-a) općine Prozor-Rama. Nakon uvodne riječi direktora Agencije za lokalni razvoj d.o.o. Prozor-Rama, Ivice Faletara, koordinatorica projekta Jelena Ćališ upoznala je pristune sudionike sastanka sa značenjem izrade Lokalnog akcijskog plana zaštite okoliša (LEAP-a), sa planom rada, te sa zadaćama koje članovi radne grupe moraju ispuniti kako bi se zadani projekat realizirao. S ciljem ispitivanja mišljenja građana o stanju okoliša i glavnim problemima zaštite okoliša, provest će se anketno ispitivanje po svim mjesnim zajednicama.

Raspored anketiranja po mjesnim zajednicama:

24.2.2016.- Šćipe, Uzdol, Gračac, Ustirama i Hudutsko

25.2.2016.- Podbor, Ripci, Jaklići, Gračanica i Lug

26.2.2016.- Rumboci, Orašac, Prozor i Gmići

Planom je određeno da se anketiranje po javnim ustanovama i poslovnim objektima u Prozoru provede 29.2.2016.godine.

Iz Agencije za lokalni razvoj pozivaju  građane na suradnju tijekom provođenja ankete jer dobivene informacije poslužit će za nove ekološke projekte.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar