Zastupnicima HNŽ-a isplaćeno preko 150 tisuća maraka tijekom nerada 

Zastupnicima HNŽ-a isplaćeno preko 150 tisuća maraka tijekom nerada 

Skupština je, navode, konstituirana 23. studenog 2018. godine, a izbor predsjedavajućeg Skupštine i članova radnih tijela izvršen je tek 15. listopada 2019. godine. – objavljuje Bljesak.info

Iznos od 168.700 maraka isplaćen je za plaće zastupnicima Skupštine Hercegovačko-neretvanske županije (HNŽ) u vidu paušala tijekom devet mjeseci prošle godine kada nisu održavane sjednice, utvrđeno je revizorskim izvještajem. Naime, članom 10. Zakona o pravima izabranih dužnosnika, pored ostalog, propisano je da svi zastupnici u obavljanju svoje dužnosti imaju stalna novčana primanja (paušal) na ime materijalnih troškova. I prema članu 84. Poslovnika, zastupnik ima pravo na novčanu naknadu za svoj rad u Skupštini, te naknadu materijalnih troškova.

Primanja osigurana i bez sjednica

Osim ovih prava, članovima 81. i 82. Poslovnika utvrđene su i dužnosti zastupnika. Prema ovim članovima, zastupnici su dužni da budu prisutni na sjednicama Skupštine, radnih tijela i da sudjeluju u njihovom radu i odlučivanju, a u slučaju spriječenosti da o tome obavijeste predsjedavajućeg Skupštine, odnosno radnog tijela.

Prema tome, tvrde revizori, navedenim Zakonom i Poslovnikom isplata stalnih novčanih primanja nije uvjetovana održavanjem sjednica niti nazočnošću zastupnika na sjednicama. Skupština je, navode, konstituirana 23. studenog 2018. godine, a izbor predsjedavajućeg Skupštine i članova radnih tijela izvršen je tek 15. listopada 2019. godine.

700 KM redovito

”Pošto se u ovom razdoblju nisu održavale sjednice Skupštine, kao ni sjednice radnih tijela, ne možemo potvrditi da su izabrani dužnosnici, odnosno zastupnici, u potpunosti obavljali dužnosti utvrđene Poslovnikom Skupštine. Međutim, neovisno o tome, poslanici su redovito primali paušale u mjesečnom iznosu od 700 KM”, stoji u izvještaju. Revizori smatraju da nije bilo primjereno zastupnicima isplaćivati paušale u razdoblju u kojem nisu obavljali svoju zastupničku dužnost. U financijskom izvješću Ureda za reviziju institucija u FBiH za županijsku Skupštinu navodi se da su ugovorene i druge posebne usluge najvećim dijelom odnose se na izdatke skupštinskim dužnosnicima iskazane u iznosu od 273.384 KM (78%) i poreze i doprinose obračunate na naknade od samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada u iznosu od 66.711 KM (21%).

U okviru izdataka skupštinskim dužnosnicima, tvrde revizori, iskazani su izdaci po osnovu novčanih primanja na ime povećanih materijalnih troškova u obavijanju svoje dužnosti (paušal) (225.400 KM), razlika plaće dužnosnika koji nisu profesionalizirali svoj rad (46.005 KM) i troškovi prijevoza na sjednice dužnosnika (neprofesionalci) čije mjesto prebivališta nije mjesto zasjedanja Skupštine (1.979 KM).

Komentar Skupštine nije uvažen

lzdaci za materijal, sitan inventar i usluge iskazani su u iznosu od 425.234 KM, što predstavlja 27% ukupnih rashoda i izdataka Skupštine. Strukturu ovih izdataka čine ugovorene i druge posebne usluge (351.156 KM (83%)), izdaci za komunikacije i komunalne usluge (22.565 KM), nabavka materijala i sitnog inventara (12.586 izdaci za energiju (13.624 KM), izdaci za tekuće održavanje (12.922 KM), izdaci za usluge prijevoza i goriva (9.898 KM), izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa (1.270 KM) i putni troškovi (912 KM). Skupština HNŽ-a je revizorima 27. svibnja 2020. dostavila komentar na Nacrt izvještaja o izvršenoj financijskoj reviziji za 2019. godinu, što nije prihvaćeno. ”U komentaru su navedena neslaganja na navode u nalazu i osnovama za izražavanje mišljena koji se odnose na stalna novčana primanja (paušal) na ime materijalnih troškova, kao i na razloge nesačinjavanja analize iskaza i periodičnih financijskih izvještaja. Komentar nismo mogli prihvatiti jer nisu data adekvatna obrazloženja, niti je priložena relevantna dokumentacija koja bi utjecala na izmjene nalaza u izvještaju”, objavljeno je u izvješću.

Revizija Skupstina HNZ 2019

 

/Izvor: Bljesak.info/

 

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar