Završeno deminiranje još jedne površine

Dana 23.07.2014. izvršena je primopredaja deminiranih površina na području općine Prozor – Rama. Riječ je o području između Uzdola i Hera, nazvano „Bazeni za vodu Uzdol“ . Zapisnik o primopredaji potpisali su: narednik Ante Rezo u ime Oružanih snaga BiH, Miroslav Mihalj i Almir Tuka kao predstavnici RU BH MAC-a, te Pero Kovačević u ime Civilne zaštite općine Prozor – Rama.
 
Izvođenje deminiranja obavljali su pripadnici Oružanih snaga BiH, pod zapovjedništvom satnika Dragana Marića (sa Uzdola), te zapovjednika timova za deminiranje narednika Ante Reze i poručnika Dalibora Vukanovića.
 
Zapisnikom o primopredaji izvršeno je upoznavanje sa obilježavanjem granica deminirane površine po slijedećem:
 
– Pokazano je mjesto trajnog markera osnovne točke sa ukucanim ID brojem zadatka,
 
– Objašnjeno je trajno obilježavanje svih lomnih točki deminirane površine sa po tri metalne šipke koje se mogu pronaći sa metal detektorom,
 
– Pokazano je polutrajno je obilježavanje granica deminirane površine na svim lomnim točkama i na svakih 50 m pravca sa kočićima visine 0,5 m, čiji je vrh (10 cm) obijem bijelom bojom,
 
– Pokazana je polutrajna ograda ili samostalni minski znaci minirane površine koja se nastavlja i graniči sa deminiranom površinom.
 
Posao deminiranja površine u općini Prozor – Rama nastavlja se i dalje, a slijedeće područje jeste nastavak površine između Uzdola i Hera i površine na području Huduskog.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar

Marketing