Žiliću devet godina zatvora za zločin u Konjicu

Žiliću devet godina zatvora za zločin u Konjicu

Sud Bosne i Hercegovine proglasio je krivim Edhema Žilića, bivšeg pripadnika Armije BiH i vršioca dužnosti upravnika u „Musali“, za ratni zločin protiv civilnog stanovništva počinjen u Konjicu, osudivši ga na devet godina zatvora.

Nepravomoćnom presudom Žilić je osuđen za svih 16 točaka optužnice, a prema kojoj je, činio, naredio, omogućio i nije sprječavao nečovječna postupanja prema zatvorenicima u zatočeničkom objektu „Musala „ u Konjicu.

On je osuđen da je osobno ili sa drugim osobama sudjelovao u premlaćivanju, između ostalog , Maria Matkovića, Pere Jozića, S-2, S-3, S-4 i drugih zatvorenika. Žilić je osuđen i da je omogućio i nije spriječio stražare da tuku neke zarobljenike.

Pema presudi, Žilić je u kolovozu 1993. godine omogućio nečovječno postupanje i prisiljavanje na seksualni odnos, te nije poduzeo mjere protiv podređenih osoba.

– Vijeće je razmotrilo sve provedene dokaze i našlo da je optuženi počinio radnje koje mu se stavljaju na teret – rekao je predsjedavajući Sudskog vijeća, Halil Lagumdžija.

Vijeće je nesporno utvrdilo status oštećenih kao civila a što je suprotno tezi odbrane koja je tvrdila da su bili ratni zarobljenici.

Lagumdžija je istakao kako je Vijeće utvrdilo i da je Žilić svojim činjenjem ili nečinjenjem počinio krivično pravne radnje.

On je naveo da su iskaze oštećenih da je Žilić sudjelovao u njihovom premlaćivanju potvrdili i drugi svjedoci.

Govoreći o točki optuženice koja se odnosi na nečovječno postupanje i prisiljavanje na seksualni odnos, Vijeće je navelo da su svjedoci potvrdili da on nije prisustvovao njihovom mučenju, ali da ih je ujutro vidio i nije pitao što im se dogodilo.

– Njegovo propuštanje da spriječi posljednice kaznenog djela ima jednaku težinu kao i radnje njegovih podređenih – istakao je Lagumdžija.

On je dodao i da su svjedoci odbrane govorili uglavnom o Žilićevoj ličnosti, te da ih je u tom pravcu Vijeće i cijenilo.

Prilikom odmjeranja kazne Vijeće je kazalo da je kao otežavajuću okonost uzelo, između ostalog, Žilićevu bezobzirnost i upornost, kao i jačinu ugrožavanja zaštićenog dobra. Olakšavajuću okolnost koju je Vijeće cijenilo jesu lične prilike optuženog.

Žilić je oslobođen naknade troškova postupka, a određene su mu mjere zabrane putovanja i obaveza dva puta mjesečno da se javlja u nadležnu policijsku stanicu. Oštećeni sa imovinsko-pravnim zahtjevom su upućeni na parnicu.

Na ovu presudu postoji mogućnost žalbe, javlja BIRN-Justice Report.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar