DARKA JURČIĆ PROSLAVILA 99 GODINA – NAJSTARIJA ŽUPLJANKA ŽUPE UZDOL

DARKA JURČIĆ PROSLAVILA 99 GODINA – NAJSTARIJA ŽUPLJANKA ŽUPE UZDOL

U krugu obitelji Darka Jurčić proslavila je 99 rođendan, i najstarija je u župi Uzdol sa trenutnim boravištem u Zagrebu. Darka je rođena 26. listopada 1918. u Tribošiću, župa Izbično, koje je upravo godinu prije, tj. 1917. osnovana. Rođena je u obitelji Ante i Stane r. Jurilj. Ona je bila…

Pročitajte više