Dječji vrtić Ciciban : Rad s djecom najveće je zadovoljstvo

Dječji vrtić Ciciban : Rad s djecom najveće je zadovoljstvo

Poteškoće s kojima se susreću u radu su prvenstveno nedostatak prostora Vrtića, kao i lokacija na kojoj se Vrtić nalazi .

Pročitajte više