Blijedo predstavljanje Zavoda zdravstvenog osiguranja Mostar

Blijedo predstavljanje Zavoda zdravstvenog osiguranja Mostar

Na ponovljene upite slušatelja oko toga zašto je Zavod dozvolio da jedina zdravstvena ustanova u našoj Županiji koja je blokirana jeste upravo u Rami, iako je vidljiva ogromna potreba Ramljaka da zbog udaljenosti od Mostara imaju kvalitetnu zdravstvenu uslugu u svom mjestu, nije bilo objašnjenja osim Pilatovskog pranja ruku od te problematike i upućivanja na Poreznu upravu.

Pročitajte više