ODBIJA SE KAO NEOSNOVANA APELACIJA „JP ELEKTROPRIVREDA HZ HB MOSTAR“…

ODBIJA SE KAO NEOSNOVANA APELACIJA „JP ELEKTROPRIVREDA HZ HB MOSTAR“…

Ovim riječima započinje tekst presude Ustavnog suda BiH koji je sada službeno zaprimljen u općini Prozor – Rama, a u svezi apelacije koju je podnijela JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar u pokušajima da ne prihvati obvezu plaćanja naknade (po Zakonu o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda poduzeća ostvarenog korištenjem hidroakumulacionih…

Pročitajte više
Borjana Krišto po naređenju svoje stranke HDZ BiH povukla svoju apelaciju Ustavnom sudu BiH

Borjana Krišto po naređenju svoje stranke HDZ BiH povukla svoju apelaciju Ustavnom sudu BiH

Borjana Krišto (HDZ BiH), predsjedavajuća Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Borjana Krišto (HDZ) povukla svoju apelaciju u Ustavnom sudu BiH za ocjenu ustavnosti određenih odredbi člana Ustava Federacije BiH. Ona je, naime, svojom apelacijom dovela u pitanje ustavnost principa 1/1/1 koji kaže da u Dom naroda Parlamenta FBiH mora biti…

Pročitajte više
HS i HDZ 1990 reagirali na apelaciju Borjane Krišto: Zle namjere da se potpuno politički obesprave Hrvati Bosne

HS i HDZ 1990 reagirali na apelaciju Borjane Krišto: Zle namjere da se potpuno politički obesprave Hrvati Bosne

“Hrvatski predstavnici i pregovarači morali pokazati nacionalnu osviješćenost i  solidarnost pa bi, umjesto likvidiranja ustavnih prava Hrvata na pojedinim područjima trebali zagovarati izbor većega  broja izaslanika u Dom naroda s područja gdje su Hrvati brojno i politički inferiorni a to je, nažalost, područje Bosne.  Ako je cilj izbora da Hrvate…

Pročitajte više
DRAŽEN PEHAR: Šarene laže za široke narodne mase – Ljubićeva apelacija i „povijesna“ odluka Ustavnog Suda

DRAŽEN PEHAR: Šarene laže za široke narodne mase – Ljubićeva apelacija i „povijesna“ odluka Ustavnog Suda

MOSTAR – Na sjednici održanoj prije nekoliko dana, 1. prosinca, Ustavni je Sud BiH donio jednu odluku o apelaciji Bože Ljubića, podnesenu u svojstvu predstavnika u Parlamentu BiH. Koncem rujna, isti je sud održao javnu raspravu dijelovi koje su bili prezentirani u javnosti preko BiH-medija. Ukratko, iz ranijih prezentacija u…

Pročitajte više