ODBIJA SE KAO NEOSNOVANA APELACIJA „JP ELEKTROPRIVREDA HZ HB MOSTAR“…

ODBIJA SE KAO NEOSNOVANA APELACIJA „JP ELEKTROPRIVREDA HZ HB MOSTAR“…

Ovim riječima započinje tekst presude Ustavnog suda BiH koji je sada službeno zaprimljen u općini Prozor – Rama, a u svezi apelacije koju je podnijela JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar u pokušajima da ne prihvati obvezu plaćanja naknade (po Zakonu o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda poduzeća ostvarenog korištenjem hidroakumulacionih objekata) po povećanim iznosima, usklađenima sa zakonskim propisima. Prethodno je  ovo poduzeće upućivalo reviziju Vrhovnom sudu, a prije toga žalbu Županijskom sudu na prvostupanjsku presudu Općinskog suda u Mostaru.

Time je postalo potpuno jasno da je općina Prozor – Rama imala potpuno pravo pri traženju povećanog izdvajanja po osnovu takozvanog obeštećenja, da je općinski Načelnik dr. Jozo Ivančević imao potpuno pravo kada je tvrdio da „traži samo ono što Općini pripada, ni marke više“, a da je Elektroprivreda postupala potpuno krivo kad je zanemarivala općinska obrazloženja. Rezultiralo je to i štetom po Elektroprivredu HZ HB u vidu nepotrebnih, jako visokih kamata.

Po ovim presudama plaćanja su izvršena ranije, još po presudi Županijskog suda 2015. godine.  Ovo je bio samo pokušaj  (neuspješan) da se nametne vraćanje uplaćenih sredstava, odnosno da se zamagli bahatost u postupanju i prikrije nerazumijevanje zakonskih propisa od strane JP Elektroprivrede HZ HB Mostar. Međutim, u tijeku su novi sudski procesi za novo razdoblje koje će uskoro rezultirati novim presudama, novim kamatama.

Ramski vjesnik je već ranije pisao o ovoj presudi Ustavnog suda na osnovu objave sa web stranice Ustavnog suda (sada je službeno zaprimljen dokument presude). Tada je pojašnjeno da je po tužbi po sličnom osnovu JP Elektrorpivreda BiH postupila značajno drugačije, razumno i odgovorno. Naime, nakon prve pravomoćne presude organizirali su interna savjetovanja, razgovarali s općinom Prozor – Rama o novom modelu plaćanja, organizirali sastanke sa općinama na koje se odnose naknade i ugovorili novi, povećani način plaćanja usklađen sa zakonom previđenim povećanjima. Time su izbjegli plaćanje visokih kamata i time zaštitili svoje financije.

Ostaje vidjeti hoće li se JP Elektroprivreda HZ HB Mostar povinovati zakonu, hoće li promijeniti pristup, početi plaćati općini Prozor – Rama redovito, po zakonskim propisima, i time završiti razdoblje velikih šteta po vlastite finacije a otpočeti razdoblje suradnje i mogućih zajedničkih projekata.

Presuda Ustavnog suda

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar