Kroz BiH teku 262 rijeke

Kroz BiH teku 262 rijeke

U Bosni i Hercegovini postoje evidentirane čak 262 manje ili veće rijeke. Stoga se za Bosnu i Hercegovinu s pravom može reći da je – zemlja rijeka…

Pročitajte više