Priredba i božićni ugođaj u OŠ „Ivan Mažuranić“ Gračac

Priredba i božićni ugođaj u OŠ „Ivan Mažuranić“ Gračac

Blagdanski ugođaj i svečano raspoloženje ispunilo je prostorije naše škole, a kada su učenici počeli nastupati, prenijeli su dio čarolije na svakoga od nas…

Pročitajte više