Dječji vrtić “Ciciban”- Na listi čekanja 35 djece

Dječji vrtić “Ciciban”- Na listi čekanja 35 djece

Na mjesto u Dječjem vrtiću Ciciban u Prozoru od početka ove pedagoške godine čeka 35 djece. U JU Dječji vrtić “Ciciban” Prozor trenutno ima 48 djece koji su na dnevnom boravku od 6 do 8 sati. Djeca su raspoređena u tri odgojne skupine: jedna mješovita skupina jaslice (djeca do tri godine starosti ) i…

Pročitajte više