CRKVENE BROJKE: U zadnjih pet godina 60 tisuća katolika manje

CRKVENE BROJKE: U zadnjih pet godina 60 tisuća katolika manje

Biskupska konferencija Bosne i Hercegovine je objavila crkvenu statistiku od 2015. do 2020. godine. Obrađeni podaci odnose se na broj katolika, broj umrlih i rođenih te prirodni priraštaj. Jasno je vidljivo da je kroz pet godina BiH ostala bez 60 tisuća katolika. 2015. godine bilo je 405.735 tisuća katolika, da…

Pročitajte više