Rama i dalmatinski gradovi

Rama i dalmatinski gradovi

Ovaj zanimljiv rad o odnosima Ramljaka sa dalmatinskim gradovima za simpozij pripremila je dr. Zrinka Nikolić Jakus, sa odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Rad je zanimljiv jer govori o Rami kao dijelu Bosne. Ujedno govori i osobnim odnosima i problemima Ramljaka koji su surađivali ili boravili u…

Pročitajte više