Započela distribucija premije osiguranje (markica)

Započela distribucija premije osiguranje (markica)

Zavod zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije/ kantona 15.12.2016.godine  započinje redovitu distribuciju premije osiguranja (markice) za 2017.godinu. Cijena premije osiguranja iznosi 20 KM, a istu mogu kupiti sve osigurane osobe koje posjeduju zdravstvenu iskaznicu/ knjižicu, izuzev djece do navršenih 18 godina života koja su oslobođena plaćanja participacije, odnosno premije osiguranja(markice) kao zamjene…

Pročitajte više